Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 107/2005 2005-12-30 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005 oraz zmian w planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004
2 Nr 106/2005 2005-12-30 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2006
3 Nr 105/2005 2005-12-30 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
4 Nr 104/2005 2005-12-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 97/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej
5 Nr 102/2005 2005-12-21 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2006
6 Nr 101/2005 2005-12-21 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
7 Nr 100/2005 2005-12-21 w sprawie wyznaczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w 2006 r. dni wolnych od pracy oraz dni pracy w sobotę
8 Nr 99/2005 2005-12-16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie
9 Nr 98/2005 2005-12-16 w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych
10 Nr 97/2005 2005-12-15 w sprawie inwentaryzacji rocznej
11 Nr 96/2005 2005-12-14 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracownika do spraw organizacji pozarządowych Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
12 Nr 95/2005 2005-12-14 w sprawie wyrażenia zgody na przejazd przez nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 234/2 ( droga ) o powierzchni 0,03 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Żórawie, gmina Gryfino, celem zapewnienia dostępu do nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 234/9
13 Nr 94/2005 2005-12-13 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
14 Nr 93/2005 2005-12-13 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży roboczej i ochronnej oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego
15 Nr 92/2005 2005-12-06 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
16 Nr 91/2005 2005-12-05 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych – odprowadzenie ścieków deszczowych z drogi krajowej nr 26 do cieku wodnego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 44/2 o powierzchni 0,32 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Grabowo, gmina Chojna
17 Nr 90/2005 2005-12-02 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Referenta Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
18 Nr 89/2005 2005-12-02 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
19 Nr 88/2005 2005-12-01 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 238 o pow. 0,17 ha, 239 o pow. 0,24 ha, 242 o pow. 3,44 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo
20 Nr 87/2005 2005-12-01 w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego
21 Nr 86/2005 2005-11-30 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
22 Nr 85/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - budowa sieci telekomunikacyjnej, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 28/1 o powierzchni 0,08 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Borzym, gmina Gryfino.
23 Nr 83/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 112 o powierzchni 0,01ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Stołeczna, gmina Trzcińsko Zdrój.
24 Nr 82/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 91/1 o powierzchni 0,55 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Gozdowice, gmina Mieszkowice.
25 Nr 81/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 175 o powierzchni 0,26 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Kępa, gmina Mieszkowice.
26 Nr 80/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 608 o powierzchni 0,19ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Stare Łysogórki, gmina Mieszkowice.
27 Nr 79/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 56/2 o powierzchni 0,0498 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Wysoka Gryfińska, gmina Gryfino.
28 Nr 78/2005 2005-11-18 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - budowa przyłącza telekomunikacyjnego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 91/1 o powierzchni 0,55 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Gozdowice, gmina Mieszkowice.
29 Nr 77/2005 2005-11-14 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005 oraz zmian w planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004
30 Nr 76/2005 2005-11-08 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
31 Nr 74/2005 2005-10-28 w sprawie zmiany dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
32 Nr 73/2005 2005-10-28 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
33 Nr 72/2005 2005-10-28 w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
34 Nr 71/2005 2005-10-26 w sprawie wyrażenia zgody na przebudowę nawierzchni drogi Skarbu Państwa, stanowiącej działkę nr 245 o pow. 1,04 ha, położoną w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo
35 Nr 70/2005 2005-10-26 w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania
36 Nr 69/2005 2005-10-13 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
37 Nr 68/2005 2005-10-12 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - wykonanie nowej nawierzchni drogi, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 993/1, położoną w obrębie ewidencyjnym Mieszkowice 6, gmina Mieszkowice
38 Nr 67/2005 2005-10-07 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - wykonanie remontu nawierzchni części drogi stanowiącej nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395, położonej w obrębie ewidencyjnym Radziszewo Las, gmina Stare Czarnowo.
39 Nr 66/2005 2005-10-07 w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych, dla wykonania nowej nawierzchni, nieruchomościami drogowymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa, oznaczonymi w ewidencji gruntów jako działka nr 94 i część działki nr 2 , położone w obrębie ewidencyjnym Stary Błeszyn, gmina Mieszkowice oraz działka nr 10/3 i działka nr 12, położone w obrębie Troszyn, gmina Mieszkowice
40 Nr 65/2005 2005-10-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
41 Nr 64/2005 2005-09-30 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
42 Nr 63/2005 2005-09-30 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
43 Nr 62/2005 2005-09-26 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
44 Nr 61/2005 2005-09-14 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
45 Nr 60/2005 2005-09-06 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 56/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
46 Nr 58/2005 2005-08-30 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
47 Nr 57/2005 2005-08-29 w sprawie ustalenia zasad przygotowywania i obiegu umów oraz prowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
48 Nr 56/2005 2005-08-29 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
49 Nr 55/2005 2005-08-23 w sprawie określenia procedury zgłaszania, usuwania awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz pozostałego sprzętu biurowego w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
50 Nr 54/2005 2005-08-19 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu
51 Nr 53/2005 2005-08-17 w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
52 Nr 52/2005 2005-08-17 w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 51/2005 2005-08-16 w sprawie ustalenia Regulaminu Przeprowadzania Ocen Pracowników w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
54 Nr 50/2005 2005-08-03 w sprawie adresu siedziby Starostwa Powiatowego w Gryfinie
55 Nr 49/2005 2005-08-02 w sprawie udzielania upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym zakresie w imieniu Starosty
56 Nr 48/2005 2005-07-29 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005
57 Nr 47/2005 2005-07-29 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych ) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
58 Nr 46/2005 2005-07-25 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
59 Nr 45/2005 2005-07-15 w sprawie ustalenia regulaminu awansowania i przeszeregowania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
60 Nr 44/2005 2005-07-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
61 Nr 43/2005 2005-07-05 w sprawie określenia trybu gromadzenia, organizacji i zasad prowadzenia zbiorów wspomagających w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
62 Nr 42/2005 2005-07-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
63 Nr 41/2005 2005-07-04 w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia w obiektach Starostwa Powiatowego w Gryfinie
64 Nr 38/2005 2005-06-15 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
65 Nr 37/2005 2005-06-09 w sprawie korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
66 Nr 36/2005 2005-05-31 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
67 Nr 35/2005 2005-05-31 w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście
68 Nr 34/2005 2005-05-18 w sprawie projektów zarządzeń Starosty Gryfińskiego
69 Nr 33/2005 2005-05-18 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
70 Nr 32/2005 2005-05-12 w sprawie określenia trybu zamawiania, używania, przechowywania oraz kasacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
71 Nr 31/2005 2005-04-29 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
72 Nr 30/2005 2005-04-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2000 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
73 Nr 29/2005 2005-04-19 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Dostawę zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem"
74 Nr 28/2005 2005-04-19 w sprawie określenia regulaminu i procedur korzystania z Internetu i poczty elektronicznej udostępnionych w zasobach sieci Starostwa Powiatowego.
75 Nr 27/2005 2005-04-19 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
76 Nr 26/2005 2005-04-07 w sprawie opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok szkolny 2005/ 2006
77 Nr 25/2005 2005-04-05 w sprawie ustalenia godzin i zasad pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dniu 8 kwietnia 2005 r., w którym odbędą się uroczystości pogrzebowe Papieża Jana Pawła II
78 Nr 24/2005 2005-03-31 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie oraz opracowania regulaminu działania Zespołu
79 Nr 24B/2005 2005-03-31 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
80 Nr 24A/2005 2005-03-31 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
81 Nr 23/2005 2005-03-24 w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
82 Nr 22/2005 2005-03-23 w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 10/2002 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zapewnienia ochrony osób i mienia w obiektach Starostwa Powiatowego w Gryfinie
83 Nr 21/2005 2005-02-25 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w 2005 r.
84 Nr 20/2005 2005-02-23 w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2005 roku.
85 Nr 19/2005 2005-02-16 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostarczanie materiałów eksploatacyjnych do drukarek i innych urządzeń dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie".
86 Nr 18/2005 2005-02-16 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowiska: - Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, - Geodetę Powiatowego - Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
87 Nr 17/2005 2005-01-27 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia na 2005r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
88 Nr 16/2005 2005-02-08 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na "Dostarczenie materiałów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie"
89 Nr 15/2005 2005-02-08 w sprawie ustalenia procedury w zakresie udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby zainteresowanej
90 Nr 14/2005 2005-02-08 w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności do dalszego użytkowania sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
91 Nr 13/2005 2005-01-26 w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie
92 Nr 12/2005 2005-01-25 w celu uporządkowania funkcjonujących w Starostwie Powiatowym pieczęci
93 Nr 11/2005 2005-01-25 w sprawie określenia trybu składania oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej przez pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.
94 Nr 10/2005 2005-01-25 w sprawie ustalenia procedury rozbudowywania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
95 Nr 9/2005 2005-01-21 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "KONWERSJĘ DO SYSTEMU EWID 2000 ISTNIEJĄCYCH DANYCH OPISOWYCH EGiB Z PROGRAMU SITGMIN, DANYCH GRAFICZNYCH EGiB Z PROGRAMU EWMAPA, DANYCH PODGiK Z PROGRAMU OŚRODEK I Z PROGRAMU SUPERVIEW"
96 Nr 8/2005 2005-01-21 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.
97 Nr 7/2005 2005-01-20 w sprawie przyjęcia wzoru umowy, określającej zasady pobytu osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo - wychowawczej
98 Nr 6/2005 2005-01-18 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
99 Nr 5/2005 2005-01-11 w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
100 Nr 4/2005 2005-01-11 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2005 r.
101 Nr 3/2005 2005-01-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2000 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
102 Nr 2/2005 2005-01-10 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
103 Nr 1/2005 2005-01-04 w sprawie powołania zespołu w celu opracowania przedmiotowego zakresu kontroli w Domu Pomocy Społecznej w Moryniu w związku z występującymi nieprawidłowościami
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.