Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 131/2015 2015-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
2 Nr 130/2015 2015-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
3 Nr 129/2015 2015-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
4 Nr 128/2015 2015-12-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
5 Nr 127/2015 2015-12-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
6 Nr 126/2015 2015-12-21 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
7 Nr 125/2015 2015-12-21 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok
8 Nr 124/2015 2015-12-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
9 Nr 123/2015 2015-12-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
10 Nr 122/2015 2015-12-18 w sprawie zmiany zarządzenia nr 21/2013 z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego
11 Nr 121/2015 2015-12-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
12 Nr 120/2015 2015-12-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
13 Nr 119/2015 2015-12-03 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
14 Nr 118/2015 2015-12-03 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
15 Nr 117/2015 2015-12-03 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
16 Nr 116/2015 2015-11-30 w sprawie powołania Komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
17 Nr 115/2015 2015-11-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
18 Nr 114/2015 2015-11-27 w sprawie powołania zespołu oceniającego wniosek o zwiększenie liczby uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Gryfinie
19 Nr 113/2015 2015-11-27 w sprawie inwentaryzacji pełnej
20 Nr 112/2015 2015-11-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
21 Nr 111/2015 2015-11-23 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
22 Nr 110/2015 2015-11-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
23 Nr 109/2015 2015-11-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
24 Nr 108/2015 2015-11-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
25 Nr 107/2015 2015-11-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
26 Nr 106/2015 2015-11-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
27 Nr 105/2015 2015-11-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
28 Nr 104/2015 2015-11-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
29 Nr 103/2015 2015-11-06 Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1513) w związku z § 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616; zmiana: Dz. U. z 2014 r. poz. 1280) oraz § 1 uchwały nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2015 rok i upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na 2015 rok - zarządzam, co następuje:
30 Nr 102/2015 2015-10-30 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej powiatu gryfińskiego
31 Nr 101/2015 2015-10-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
32 Nr 100/2015 2015-10-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
33 Nr 99/2015 2015-10-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
34 Nr 98/2015 2015-10-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
35 Nr 97/2015 2015-10-27 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
36 Nr 96/2015 2015-10-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
37 Nr 95/2015 2015-10-21 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
38 Nr 94/2015 2015-10-21 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
39 Nr 93/2015 2015-10-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
40 Nr 92/2015 2015-10-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
41 Nr 91/2015 2015-10-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
42 Nr 90/2015 2015-10-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
43 Nr 89/2015 2015-10-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
44 Nr 88/2015 2015-10-02 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli prawidłowości realizacji umowy nr 44/RI/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. na usługi geodezyjne
45 Nr 87/2015 2015-09-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
46 Nr 86/2015 2015-09-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
47 Nr 85/2015 2015-09-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
48 Nr 84/2015 2015-09-14 w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji, Administratora Systemu Informatycznego oraz wyznaczenia pracownika Zarządzającego oprogramowaniem komputerowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
49 Nr 83/2015 2015-09-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
50 Nr 82/2015 2015-09-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
51 Nr 81/2015 2015-09-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
52 Nr 80/2015 2015-09-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
53 Nr 79/2015 2015-09-07 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli wykorzystania przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie udzielonej dotacji
54 Nr 78/2015 2015-08-28 w sprawie przygotowania i uczestnictwa sił i środków powiatu gryfińskiego w wojewódz- kim ćwiczeniu obronnym pk: "GNIEWOSZ-15"
55 Nr 77/2015 2015-08-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
56 Nr 76/2015 2015-08-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
57 Nr 75/2015 2015-08-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
58 Nr 74/2015 2015-08-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
59 Nr 73/2015 2015-08-19 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyrywkowej kontroli prawidłowości realizacji umowy nr 44/RI/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. na usługi geodezyjne.
60 Nr 72/2015 2015-08-11 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
61 Nr 71/2015 2015-08-11 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
62 Nr 70/2015 2015-08-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
63 Nr 69/2015 2015-07-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
64 Nr 68/2015 2015-07-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
65 Nr 67/2015 2015-07-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
66 Nr 66/2015 2015-07-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
67 Nr 65/2015 2015-07-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
68 Nr 64/2015 2015-07-13 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia wyrywkowej weryfikacji kompletności uzupełnienia bazy operatów w programie EWID 2007
69 Nr 63/2015 2015-07-02 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania sprzedaży w trybie przetargu, aukcji lub publicznego zaproszenia do rokowań zbędnych składników majątku ruchomego, będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
70 Nr 62/2015 2015-07-02 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448, z 2013 r. poz.700, 991 i 1446)
71 Nr 61/2015 2015-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
72 Nr 60/2015 2015-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
73 Nr 59/2015 2015-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
74 Nr 58/2015 2015-06-26 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
75 Nr 57/2015 2015-06-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
76 Nr 56/2015 2015-06-17 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
77 Nr 55/2015 2015-06-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
78 Nr 54/2015 2015-06-12 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
79 Nr 53/2015 2015-06-11 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
80 Nr 52/2015 2015-06-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 0 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
81 Nr 51/2015 2015-06-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
82 Nr 50/2015 2015-06-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
83 Nr 49/2015 2015-05-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
84 Nr 48/2015 2015-05-25 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
85 Nr 47/2015 2015-05-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
86 Nr 46/2015 2015-05-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
87 Nr 45/2015 2015-05-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
88 Nr 44/2015 2015-05-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
89 Nr 43/2015 2015-05-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
90 Nr 42/2015 2015-05-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
91 Nr 41/2015 2015-05-08 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
92 Nr 40/2015 2015-05-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
93 Nr 39/2015 2015-05-06 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie "Świadczenia usług z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego"
94 Nr 38/2015 2015-05-05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 123/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 06 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
95 Nr 37/2015 2015-04-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
96 Nr 36/2015 2015-04-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
97 Nr 35/2015 2015-04-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
98 Nr 34/2015 2015-04-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
99 Nr 33/2015 2015-04-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
100 Nr 32/2015 2015-04-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
101 Nr 31/2015 2015-04-15 w sprawie ustalenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
102 Nr 30/2015 2015-04-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
103 Nr 29/2015 2015-04-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
104 Nr 28/2015 2015-03-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
105 Nr 27/2015 2015-03-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
106 Nr 26/2015 2015-03-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
107 Nr 25/2015 2015-03-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
108 Nr 24/2015 2015-03-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
109 Nr 23/2015 2015-03-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
110 Nr 22/2015 2015-03-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
111 Nr 21/2015 2015-03-19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 152/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
112 Nr 20/2015 2015-03-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
113 Nr 19/2015 2015-03-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
114 Nr 18/2015 2015-03-17 w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
115 Nr 17/2015 2015-03-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
116 Nr 16/2015 2015-03-10 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego.
117 Nr 15/2015 2015-03-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
118 Nr 14/2015 2015-03-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
119 Nr 12/2015 2015-02-27 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie za 2014 rok
120 Nr 11/2015 2015-02-27 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2015
121 Nr 10/2015 2015-02-27 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2015 r.
122 Nr 9/2015 2015-02-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
123 Nr 8/2015 2015-01-30 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2015 r.
124 Nr 7/2015 2015-01-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
125 Nr 6/2015 2015-01-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
126 Nr 5/2015 2015-01-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok oraz zarządzenia Nr 4/2015 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
127 Nr 4/2015 2015-01-30 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
128 Nr 3/2015 2015-01-30 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2015 rok
129 Nr 2/2015 2015-01-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 7 stycznia 2014r. w sprawie powołania Komisji w celu dokonania oceny przydatności pojazdów nabytych przez Powiat Gryfiński na mocy orzeczeń sądowych o przepadku pojazdów na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1137 zm. z 2013, poz. 700, 1448, z 2014r. poz. 1611, 486, 529, 1446, 768, 991, 822, z 2015r. poz. 312)
130 Nr 1/2015 2015-01-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.