Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 7/2018
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2018-02-07

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 113/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wniosku do Zarządu Powiatu

Na podstawie § 143 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ?Zasad techniki prawodawczej? (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 283) oraz § 19 ust. 1 pkt. 8 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr 126/2015 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 1 października 2015 r. zmienionego uchwałą Nr 292/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. oraz uchwałą Nr 336/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmieniam załącznik nr 2 do Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 113/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wniosku do Zarządu Powiatu, określający wzór wniosku do Zarządu Powiatu, który otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom/kierownikom wydziałów/referatów Starostwa Powiatowego oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2018-02-08 12:37:54
data ostatniej aktualizacji: 2018-02-08 14:11:28

Strona odwiedzona 789 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Katarzyna Stalinger
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.