Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

V Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
16.11.2014 - 16.11.2018

Zarządzenie Nr 92/2018
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2018-09-12

w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260) zarządzam, co następuje:

§ 1. Określa się maksymalne miesięczne wynagrodzenie dla kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych Powiatu Gryfińskiego, którymi są:

 1. Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie,
 2. Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie,
 3. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Chojnie,
 4. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Gryfinie,
 5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie,
 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie,
 7. Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Chojnie,
 8. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 9. Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
 10. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Gryfinie.

§ 2. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 należy rozumieć jako sumę przypadającą do wypłaty w danym miesiącu w szczególności następujących składników wynagrodzenia:

 1. wynagrodzenie zasadnicze,
 2. dodatek za wieloletnią pracę,
 3. dodatek funkcyjny,
 4. dodatki wypłacane co do zasady miesięcznie.

§ 3. Maksymalne miesięczne wynagrodzenie osób wymienionych w § 1 nie może przekroczyć pięciokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej na dany rok dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 373 z późn. zm.).

§ 4.

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wskazanych w § 1 wynosi wg kategorii XIX - 5.500 zł.
 2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wskazanych w § 1 wynosi 2.200 zł.

§ 5.

 1. Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wskazanych w § 1 wynosi wg kategorii XVII - 4.800 zł.
 2. Maksymalny poziom dodatku funkcyjnego zastępców kierowników jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych wskazanych w § 1 wynosi 1.800 zł.

§ 6. Z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań osobom wskazanym w § 1 może być przyznany dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony - nie dłuższy niż rok.

§ 7. Przepisów § 4, 5 i 6 zarządzenia nie stosuje się do kierowników i zastępców kierowników, których wynagrodzenia wynikają z odrębnych przepisów.

§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr 51/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018 r.

Starosta Gryfiński
Wojciech Konarski

data opublikowania: 2018-09-25 08:12:54
data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 08:12:54

Strona odwiedzona 703 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji:  
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.