Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 117/2019 2019-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
2 Nr 116/2019 2019-12-31 w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
3 Nr 115/2019 2019-12-18 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne
4 Nr 114/2019 2019-12-16 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
5 Nr 113/2019 2019-12-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
6 Nr 112/2019 2019-12-12 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
7 Nr 111/2019 2019-12-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
8 Nr 110/2019 2019-12-11 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
9 Nr 109/2019 2019-12-10 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
10 Nr 108/2019 2019-12-03 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej
11 Nr 107/2019 2019-12-03 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
12 Nr 106/2019 2019-12-03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
13 Nr 105/2019 2019-12-02 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 31/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
14 Nr 104/2019 2019-11-25 w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2019 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
15 Nr 103/2019 2019-11-20 w sprawie inwentaryzacji pełnej
16 Nr 102/2019 2019-11-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
17 Nr 101/2019 2019-11-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
18 Nr 100/2019 2019-11-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 109/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
19 Nr 99/2019 2019-11-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
20 Nr 98/2019 2019-11-04 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
21 Nr 97/2019 2019-10-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
22 Nr 96/2019 2019-10-28 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu całodobowego przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego
23 Nr 95/2019 2019-10-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
24 Nr 94/2019 2019-10-17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
25 Nr 93/2019 2019-10-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
26 Nr 92/2019 2019-10-01 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
27 Nr 91/2019 2019-09-30 w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
28 Nr 90/2019 2019-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
29 Nr 89/2019 2019-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
30 Nr 88/2019 2019-09-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
31 Nr 87/2019 2019-09-25 w sprawie zmiany składu członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
32 Nr 86/2019 2019-09-12 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
33 Nr 85/2019 2019-09-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
34 Nr 84/2019 2019-09-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 152/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
35 Nr 83/2019 2019-09-03 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
36 Nr 82/2019 2019-09-02 w sprawie wprowadzenia do użytku planu obrony cywilnej powiatu gryfińskiego
37 Nr 81/2019 2019-08-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
38 Nr 80/2019 2019-08-07 w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji organizacji pracy jednostki i dokumentów księgowych w przypadku zmiany dyrektora szkoły lub placówki oświatowej
39 Nr 79/2019 2019-08-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
40 Nr 78/2019 2019-07-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
41 Nr 77/2019 2019-07-26 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
42 Nr 76/2019 2019-07-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
43 Nr 75/2019 2019-07-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
44 Nr 74/2019 2019-07-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
45 Nr 73/2019 2019-07-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
46 Nr 72/2019 2019-07-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
47 Nr 71/2019 2019-07-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
48 Nr 70/2019 2019-07-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
49 Nr 69/2019 2019-07-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
50 Nr 68/2019 2019-07-10 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
51 Nr 67/2019 2019-07-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
52 Nr 66/2019 2019-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 108/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 października 2018 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
53 Nr 65/2019 2019-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
54 Nr 64/2019 2019-06-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
55 Nr 63/2019 2019-06-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
56 Nr 62/2019 2019-06-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
57 Nr 61/2019 2019-06-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
58 Nr 60/2019 2019-06-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
59 Nr 59/2019 2019-06-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
60 Nr 58/2019 2019-06-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
61 Nr 57/2019 2019-06-10 w sprawie ustalenia zasad udostępniania nieruchomości Skarbu Państwa na terenie Powiatu Gryfińskiego na potrzeby infrastruktury technicznej i ustanawiania służebności przesyłu / gruntowej oraz stawek opłat za ich udostępnianie
62 Nr 56/2019 2019-06-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
63 Nr 55/2019 2019-05-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
64 Nr 54/2019 2019-05-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
65 Nr 53/2019 2019-05-24 w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat powstałych na drogach powiatowych wskutek nawałnicy i ulewnych opadów deszczu
66 Nr 52/2019 2019-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
67 Nr 51/2019 2019-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
68 Nr 50/2019 2019-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
69 Nr 49/2019 2019-05-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
70 Nr 48/2019 2019-05-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
71 Nr 47/2019 2019-05-15 w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie
72 Nr 46/2019 2019-05-13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
73 Nr 45/2019 2019-05-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
74 Nr 44/2019 2019-05-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
75 Nr 43/2019 2019-05-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
76 Nr 42/2019 2019-05-06 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
77 Nr 41/2019 2019-05-02 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
78 Nr 40/2019 2019-04-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
79 Nr 39/2019 2019-04-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
80 Nr 38/2019 2019-04-29 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownika Wydziału Komunikacji i Transportu
81 Nr 37/2019 2019-04-29 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej pracownika Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
82 Nr 36/2019 2019-04-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
83 Nr 35/2019 2019-04-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
84 Nr 34/2019 2019-04-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
85 Nr 33/2019 2019-04-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
86 Nr 32/2019 2019-04-02 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
87 Nr 31/2019 2019-03-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 1/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
88 Nr 30/2019 2019-03-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
89 Nr 29/2019 2019-03-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
90 Nr 28/2019 2019-03-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
91 Nr 27/2019 2019-03-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
92 Nr 26/2019 2019-03-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
93 Nr 25/2019 2019-03-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
94 Nr 24/2019 2019-03-15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w roku 2018
95 Nr 23/2019 2019-03-15 w sprawie wyznaczenia koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
96 Nr 22/2019 2019-03-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
97 Nr 21/2019 2019-03-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
98 Nr 20/2019 2019-03-08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2019 r.
99 Nr 19/2019 2019-03-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
100 Nr 18/2019 2019-03-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
101 Nr 17/2019 2019-03-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
102 Nr 16/2019 2019-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
103 Nr 15/2019 2019-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
104 Nr 14/2019 2019-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
105 Nr 13/2019 2019-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 125/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej
106 Nr 12/2019 2019-02-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
107 Nr 11/2019 2019-02-20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Referacie Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
108 Nr 10/2019 2019-02-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
109 Nr 9/2019 2019-02-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
110 Nr 8/2019 2019-02-18 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika za 2018 r. mających zastosowanie dla celów korekty kwoty podatku VAT naliczonego za 2018 r.
111 Nr 7/2019 2019-02-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 3/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok oraz zarządzenia Nr 4/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
112 Nr 6/2019 2019-02-11 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika do odliczenia podatku VAT w 2019 roku
113 Nr 5/2019 2019-02-04 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2019
114 Nr 4/2019 2019-02-01 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
115 Nr 3/2019 2019-02-01 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2019 rok
116 Nr 2/2019 2019-01-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
117 Nr 1/2019 2019-01-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.