Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 72/2020 2020-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
2 Nr 71/2020 2020-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
3 Nr 70/2020 2020-12-30 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika do odliczenia podatku VAT w 2021 roku
4 Nr 69/2020 2020-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok.
5 Nr 68/2020 2020-12-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok.
6 Nr 67/2020 2020-12-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
7 Nr 66/2020 2020-12-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
8 Nr 65/2020 2020-12-08 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2021 rok
9 Nr 64/2020 2020-12-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
10 Nr 63/2020 2020-11-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
11 Nr 62/2020 2020-11-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
12 Nr 61/2020 2020-11-18 w sprawie inwentaryzacji rocznej
13 Nr 59/2020 2020-11-17 w sprawie powołania Zespołu do spraw MDR
14 Nr 58/2020 2020-11-17 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
15 Nr 57/2020 2020-11-12 w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
16 Nr 56/2020 2020-11-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
17 Nr 55/2020 2020-11-02 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
18 Nr 54/2020 2020-10-30 w sprawie powołania Zespołu do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz jednostkach organizacyjnych powiatu.
19 Nr 53/2020 2020-10-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
20 Nr 52/2020 2020-10-23 w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert instytucji finansowych w zakresie prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
21 Nr 51/2020 2020-10-16 w sprawie ustalenia trybu wyłonienia reprezentacji osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie na potrzeby przepisów o pracowniczych planach kapitałowych
22 Nr 50/2020 2020-10-08 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego
23 Nr 49/2020 2020-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 130/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie opłat za wydawane dzienniki budowy oraz sporządzane kserokopie dokumentów
24 Nr 48/2020 2020-09-30 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora ds. dostępności
25 Nr 47/2020 2020-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
26 Nr 46/2020 2020-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
27 Nr 45/2020 2020-09-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 105/2019 z dnia 02.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
28 Nr 44/2020 2020-09-15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
29 Nr 43/2020 2020-09-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
30 Nr 42/2020 2020-09-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
31 Nr 41/2020 2020-09-01 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok.
32 Nr 40/2020 2020-08-28 w sprawie zmiany składu członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
33 Nr 39/2020 2020-08-27 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu gryfińskiego
34 Nr 38/2020 2020-08-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
35 Nr 37/2020 2020-07-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
36 Nr 36/2020 2020-07-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
37 Nr 35/2020 2020-07-17 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
38 Nr 342020 2020-07-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
39 Nr 33/2020 2020-06-24 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
40 Nr 32/2020 2020-06-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
41 Nr 31/2020 2020-06-22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
42 Nr 30/2020 2020-06-22 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
43 Nr 29/2020 2020-16-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok.
44 Nr 28/2020 2020-06-09 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
45 Nr 27/2020 2020-05-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
46 Nr 26/2020 2020-05-28 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
47 Nr 25/2020 2020-05-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
48 Nr 24/2020 2020-05-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
49 Nr 23/2020 2020-04-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
50 Nr 22/2020 2020-04-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
51 Nr 21/2020 2020-03-31 w sprawie organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie w okresie wprowadzonego stanu epidemii na terenie kraju
52 Nr 20/2020 2020-03-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
53 Nr 19/2020 2020-03-26 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2020 r.
54 Nr 18/2020 2020-03-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
55 Nr 17/2020 2020-03-13 w sprawie zmiany organizacji pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
56 Nr 16/2020 2020-03-11 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w roku 2019.
57 Nr 15/2020 2020-03-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 103/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie inwentaryzacji pełnej
58 Nr 14/2020 2020-03-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
59 Nr 13/2020 2020-03-06 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2020 r.
60 Nr 12/2020 2020-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
61 Nr 11/2020 2020-02-25 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2020
62 Nr 10/2020 2020-02-14 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika za 2019 r. mających zastosowanie dla celów korekty kwoty podatku VAT naliczonego za 2019 r.
63 Nr 9/2020 2020-02-13 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Trzcińsku - Zdroju w 2020 r.
64 Nr 8/2020 2020-02-03 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Naczelnik Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
65 Nr 7/2020 2020-01-31 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego
66 Nr 6/2020 2020-01-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 28/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
67 Nr 5/2020 2020-01-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
68 Nr 4/2020 2020-01-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
69 Nr 3/2020 2020-01-10 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
70 Nr 2/2020 2020-01-10 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2020 rok
71 Nr 1/2020 2020-01-10 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika do odliczenia podatku VAT w 2020 roku
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.