Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 78/2022 2022-12-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
2 Nr 77/2022 2022-12-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
3 Nr 76/2022 2022-12-29 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
4 Nr 75/2022 2022-12-21 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
5 Nr 74/2022 2022-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
6 Nr 73/2022 2022-12-19 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
7 Nr 72/2022 2022-12-15 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
8 Nr 71/2022 2022-12-09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie.
9 Nr 70/2022 2022-12-09 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 42/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie procedury powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Gryfińskiego
10 Nr 69/2022 2022-12-06 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
11 Nr 68/2022 2022-12-06 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
12 Nr 67/2022 2022-12-01 w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2022 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
13 Nr 66/2022 2022-11-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 57/2022 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
14 Nr 65/2022 2022-11-29 w sprawie wprowadzenia zasad oszczędności w zużyciu energii elektrycznej, cieplnej i gazu w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
15 Nr 64/2022 2022-11-21 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
16 Nr 62/2022 2022-11-15 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
17 Nr 61/2022 2022-11-07 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
18 Nr 60/2022 2022-10-28 w sprawie ustalenia Regulaminu rezerwacji wizyty poprzez system bezkolejki.eu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
19 Nr 59/2022 2022-10-26 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
20 Nr 58/2022 2022-10-24 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw zbywania, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
21 Nr 57/2022 2022-10-24 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
22 Nr 56/2022 2022-10-06 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
23 Nr 55/2022 2022-10-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
24 Nr 54/2022 2022-09-30 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego
25 Nr 53/2022 2022-09-30 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
26 Nr 52/2022 2022-09-27 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
27 Nr 51/2022 2022-09-14 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
28 Nr 50/2022 2022-09-07 w sprawie powołania Zespołu ds. oceny przygotowania jednostek organizacyjnych powiatu do sezonu zimowego 2022/2023
29 Nr 49/2022 2022-08-31 w sprawie uzgodnienia zasad odpłatności za wyżywienie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie
30 Nr 48/2022 2022-08-29 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
31 Nr 47/2022 2022-08-22 w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
32 Nr 46/2022 2022-08-17 w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z internatu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
33 Nr 45/2022 2022-08-10 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
34 Nr 44/2022 2022-07-29 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
35 Nr 43/2022 2022-07-19 w sprawie wprowadzenia Polityki ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
36 Nr 42/2022 2022-07-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
37 Nr 41/2022 2022-07-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
38 Nr 40/2022 2022-07-13 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 ha gruntów pod wodami stojącymi
39 Nr 39/2022 2022-07-13 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 115/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne
40 Nr 38/2022 2022-06-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
41 Nr 37/2022 2022-06-24 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
42 Nr 36/2022 2022-06-20 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie
43 Nr 35/2022 2022-06-13 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
44 Nr 34/2022 2022-06-01 zmieniające zrządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, terminów i sposobu ich wnoszenia w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie
45 Nr 33/2022 2022-05-30 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
46 Nr 32/2022 2022-05-26 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
47 Nr 31/2022 2022-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
48 Nr 30/2022 2022-05-19 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
49 Nr 29/2022 2022-05-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 33/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
50 Nr 28/2022 2022-05-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
51 Nr 27/2022 2022-05-06 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
52 Nr 26/2022 2022-04-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 152/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 25/2022 2022-04-27 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
54 Nr 24/2022 2022-04-20 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
55 Nr 23/2022 2022-04-12 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok.
56 Nr 22/2022 2022-04-01 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 34/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
57 Nr 21/2022 2022-03-31 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI)
58 Nr 20/2022 2022-03-30 w sprawie uzgodnienia warunków korzystania z internatu, w tym wysokość opłat za zakwaterowanie i wyżywienie, terminów i sposobu ich wnoszenia w internacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chojnie
59 Nr 19/2022 2022-03-28 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
60 Nr 18/2022 2022-03-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 43/2021 z dnia 13.08.2021 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
61 Nr 17/2022 2022-03-08 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2022 r.
62 Nr 16a/2022 2022-03-01 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
63 Nr 16/2022 2022-02-23 w sprawie ustalenia zasad udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
64 Nr 15/2022 2022-02-22 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
65 Nr 14/2022 2022-02-21 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Trzcińsku - Zdroju w 2022 r.
66 Nr 13/2022 2022-02-21 w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej na wniosek w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
67 Nr 12/2022 2022-02-18 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży (WSS) i prewspółczynnika za 2021 r. mających zastosowanie dla celów korekty kwoty podatku VAT naliczonego za 2021 r.
68 Nr 11/2022 2022-02-17 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
69 Nr 10/2022 2022-02-16 w sprawie zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe
70 Nr 9/2022 2022-02-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 24/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeciwdziałania mobbingowi w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
71 Nr 8/2022 2022-02-09 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w roku 2021
72 Nr 7/2022 2022-02-07 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2022 rok
73 Nr 6/2022 2022-02-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 48/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 września 2021 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
74 Nr 5/2022 2022-02-04 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2022
75 Nr 4/2022 2022-01-18 w sprawie przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania petycji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
76 Nr 3/2022 2022-01-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 110/2019 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
77 Nr 2/2022 2022-01-14 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
78 Nr 1/2022 2022-01-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.