Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 104/2023 2023-12-29 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
2 Nr 103/2023 2023-12-29 w sprawie wprowadzenia procedury weryfikacji poprawności i kompletności danych zgromadzonych w bazie Systemu Informacji Oświatowej w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych i dotowanych przez Powiat Gryfiński
3 Nr 102/2023 2023-12-28 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Referatu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
4 Nr 101/2023 2023-12-21 zmieniające zarządzenie w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki szkolnej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie
5 Nr 100/2023 2023-12-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2023 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie inwentaryzacji pełnej
6 Nr 99/2023 2023-12-20 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
7 Nr 98/2023 2023-12-19 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Remontów Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
8 Nr 97/2023 2023-12-14 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
9 Nr 96/2023 2023-12-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 90/2023 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 listopada 2023 r. w sprawie inwentaryzacji pełnej
10 Nr 95/2023 2023-12-05 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
11 Nr 94/2023 2023-12-04 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
12 Nr 93/2023 2023-11-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
13 Nr 92/2023 2023-11-27 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
14 Nr 91/2023 2023-11-22 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2024 rok
15 Nr 90/2023 2023-11-21 w sprawie inwentaryzacji pełnej
16 Nr 89/2023 2023-11-20 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
17 Nr 88/2023 2023-11-20 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2024 r.
18 Nr 87/2023 2023-11-17 w sprawie powołania zespołu oceniającego wniosek o zwiększenie liczby uczestników w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gryfinie
19 Nr 86/2023 2023-11-09 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
20 Nr 85/2023 2023-11-06 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
21 Nr 84/2023 2023-11-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
22 Nr 83/2023 2023-10-23 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
23 Nr 82/2023 2023-10-18 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
24 Nr 81/2023 2023-10-16 w sprawie wyznaczenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie administratora skrzynki doręczeń elektronicznych
25 Nr 80/2023 2023-10-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
26 Nr 79/2023 2023-10-05 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
27 Nr 78/2023 2023-10-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 62/2023 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
28 Nr 77/2023 2023-10-03 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
29 Nr 76/2023 2023-09-28 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących krajowy transport drogowy
30 Nr 75/2023 2023-09-21 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
31 Nr 74/2023 2023-09-11 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Gryfińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
32 Nr 73/2023 2023-09-08 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
33 Nr 72/2023 2023-09-07 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
34 Nr 71/2023 2023-09-04 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
35 Nr 70/2023 2023-09-04 w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie wysokości opłat za sporządzenie kopii dokumentów
36 Nr 69/2023 2023-08-29 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
37 Nr 68/2023 2023-08-24 w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego i motywacyjnego dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński
38 Nr 67/2023 2023-08-24 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
39 Nr 66/2023 2023-08-16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
40 Nr 65/2023 2023-08-08 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
41 Nr 64/2023 2023-07-31 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
42 Nr 63/2023 2023-07-24 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
43 Nr 62/2023 2023-07-21 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
44 Nr 61/2023 2023-07-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 54/2022 Starosty Gryfińskiego w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego
45 Nr 60/2023 2023-07-17 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
46 Nr 59/2023 2023-07-13 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
47 Nr 58/2023 2023-07-12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców na terenie Powiatu Gryfińskiego
48 Nr 57/2023 2023-07-11 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
49 Nr 56/2023 2023-07-03 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
50 Nr 55/2023 2023-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia nr 18/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia weryfikacji kompletności i jakości oraz odbioru wyników prac, o których mowa w art. 12b ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 520, poz. 831, poz. 1137, poz. 2281, z 2016 r. poz. 65), wykonywanych w związku z realizacją zadań Starosty, określonych w art. 7d ww. ustawy, mających charakter zadań publicznych
51 Nr 54/2023 2023-06-26 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego
52 Nr 53/2023 2023-06-26 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok.
53 Nr 52/2023 2023-06-20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r. w używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
54 Nr 51/2023 2023-06-20 w sprawie zmiany zarządzenia nr 30/2018 z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zasad użytkowania samochodów służbowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
55 Nr 50/2023 2023-06-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2022 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu rezerwacji wizyty poprzez system bezkolejki.eu w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
56 Nr 49/2023 2023-06-20 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców oraz innych podmiotów prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów
57 Nr 48/2023 2023-06-13 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
58 Nr 47/2023 2023-06-12 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
59 Nr 46/2023 2023-06-06 w sprawie przeprowadzenia w dniu 21 czerwca 2023 r. na terenie powiatu gryfińskiego treningu akcji kurierskiej bez doręczania kart powołania
60 Nr 45/2023 2023-06-05 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
61 Nr 44/2023 2023-05-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 61/2021 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 października 2021 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
62 Nr 43/2023 2023-05-29 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2023 r.
63 Nr 42/2023 2023-05-24 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
64 Nr 41/2023 2023-05-17 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
65 Nr 40/2023 2023-05-11 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
66 Nr 39/2023 2023-05-04 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
67 Nr 38/2023 2023-04-25 w sprawie ustalenia wysokości dodatków funkcyjnych dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Gryfiński
68 Nr 37/2023 2023-04-21 w sprawie zmiany zarządzenia nr 33/2022 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
69 Nr 36/2023 2023-04-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
70 Nr 35/2023 2023-04-19 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
71 Nr 34/2023 2023-04-14 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
72 Nr 33/2023 2023-04-14 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
73 Nr 32/2023 2023-04-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 32/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
74 Nr 31/2023 2023-04-05 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok.
75 Nr 30/2023 2023-03-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
76 Nr 29/2023 2023-03-23 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
77 Nr 28/2023 2023-03-20 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
78 Nr 27/2023 2023-03-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2023 z dnia 20.02.2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Dębcach i w Nowym Czarnowie w 2023 r.
79 Nr 26/2023 2023-03-15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Gryfinie
80 Nr 25/2023 2023-03-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Gryfińskiego Nr 18/2022 z dnia 11.03.2022 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
81 Nr 24/2023 2023-03-14 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
82 Nr 23/2023 2023-03-03 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
83 Nr 22/2023 2023-02-27 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w roku 2022
84 Nr 21/2023 2023-02-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 77/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
85 Nr 20/2023 2023-02-22 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
86 Nr 19/2023 2023-02-22 w sprawie odwołania Stałego Dyżuru Starosty Gryfińskiego
87 Nr 18/2023 2023-02-20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Dębcach i w Nowym Czarnowie w 2023 r.
88 Nr 17/2023 2023-02-17 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
89 Nr 16/2023 2023-02-17 w sprawie uruchomienia Stałego Dyżuru Starosty Gryfińskiego
90 Nr 15/2023 2023-02-15 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2023
91 Nr 14/2023 2023-02-10 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej w Moryniu i w Trzcińsku-Zdroju w 2023 r.
92 Nr 13/2023 2023-01-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2018 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
93 Nr 12/2023 2023-01-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
94 Nr 11/2023 2023-01-30 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
95 Nr 10/2023 2023-01-27 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania na wykonanie analizy sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób wykonywanego w powiecie gryfińskim w 2022 roku
96 Nr 9/2023 2023-01-25 w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 8/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Trzcińsku-Zdroju w 2023 r.
97 Nr 8/2023 2023-01-19 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w Trzcińsku-Zdroju w 2023 r.
98 Nr 7/2023 2023-01-19 w sprawie powołania komisji doraźnej do przeprowadzenia aukcji na sprzedaż drewna z wycinką 77 szt. drzew rosnących w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1356Z Gryfino - Linie
99 Nr 6/2023 2023-01-17 zmieniające zarządzenie w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
100 Nr 5/2023 2023-01-17 w sprawie zmiany planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
101 Nr 4/2023 2023-01-13 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 59/2020 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw MDR
102 Nr 3/2023 2023-01-11 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego oficjalnego fanpage'a Powiatu Gryfińskiego na portalu społecznościowym Facebook
103 Nr 2/2023 2023-01-10 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2023 rok
104 Nr 1/2023 2023-01-09 w sprawie ustalenia wskaźnika struktury sprzedaży i prewspółczynnika do odliczenia podatku VAT w 2023 roku
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.