Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 24/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-03-31

w sprawie powołania Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie oraz opracowania regulaminu działania Zespołu

Na podstawie art. 28 ust. l ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 120, poz. 1268) oraz rozdziałów 3-5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołu uzgadniania dokumentacji projektowej ( Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455) zarządza się co następuje:

§1
 1. Powołuje się Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej działający przy Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfnie, zwany dalej "Zespołem" w składzie:
  1. Przewodniczący
   Wojciech Kowalski - Z-ca Geodety Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
  2. Z-ca Przewodniczącego
   Agata Kalita - Pracownik Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru
  3. Członkowie:
   1. Dorota Kolęda - Pracownik Wydziału Architektury i Budownictwa
   2. Ryszard Szachniewicz - Inspektor Nadzoru Budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
   3. Andrzej Szyszko - Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie
 2. Podczas nieobecności przewodniczącego w pracy Zespołu zastępuje go zastępca.
§2

Zespół działa w oparciu o Regulamin Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gryfinie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§3

Posiedzenia Zespołu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.

§4

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§5

Traci moc Zarządzenie nr 13/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 26 stycznia 2005r.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-06-27 12:12:58
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-27 12:12:58

Strona odwiedzona 2387 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.