Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 37/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-06-09

w sprawie korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 5 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie stanowiącego załącznik do uchwały Nr III/30/2002 Rady Powiatu z dnia 21 grudnia 2002r. zarządzam co następuje:

§ 1
 1. Ustala się dla wszystkich pracowników Starostwa pełną odpłatność za rozmowy prywatne według wydruku z centrali telefonicznej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
 2. Wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania z nr telefonów rozpoczynających się od 0700 oraz 0300.
 3. Pracownicy korzystający z telefonu służbowego do celów prywatnych zobligowani są do kierowania się zasadą celowości i oszczędności.
 4. Wprowadza się blokadę wyjść na telefony komórkowe oraz rozmowy międzymiastowe za wyjątkiem stanowisk pracy wyznaczonych przez naczelników.
 5. Starosta może wprowadzić blokadę rozmów telefonicznych wychodzących na zewnątrz.
§ 2
 1. Wydruki z centrali telefonicznych przy ul. Sprzymierzonych 4, ul. 11 Listopada 16D, ul. Szczecińskiej 21 w Gryfinie, oraz ul. Dworcowej 1 w Chojnie są drukowane przez serwisanta centrali i dostarczane do Kancelarii Ogólnej do dnia 5 każdego miesiąca.
 2. Kancelaria Ogólna przekazuje wydruki z centrali telefonicznych do wszystkich wydziałów Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
§ 3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników korzystających z telefonów służbowych stacjonarnych do:

 1. wskazania poprzez podkreślenie na wydruku rozmów telefonicznych, każdego połączenia wykonanego w celu prywatnym,
 2. złożenia podpisu przy wykonanym połączeniu,
 3. zsumowania odpłatności za rozmowy prywatne oraz podpisania się imieniem i nazwiskiem,
 4. przedłożenia zsumowanych i podpisanych wydruków rozmów telefonicznych do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
§ 4

Zobowiązuje się naczelników, kierowników wydziałów, biur do sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem przez podległych pracowników terminu określonego w § 3 pkt 4 w zakresie przedłożenia ww. wydruków do Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich.

§ 5

Pracownik Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich sporządza imienne zestawienia potrąceń z wynagrodzeń, które zostają przedłożone w Wydziale Finansowo-Księgowym w terminie do 20 każdego miesiąca.

§ 6

W przypadku niekorzystania z telefonu służbowego stacjonarnego do celów prywatnych zobowiązuje się pracowników Starostwa do sporządzenia odpowiedniej adnotacji na wydruku wykazu rozmów telefonicznych.

§ 7

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2002 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 maja 2002r.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-06-22 12:07:53
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-22 12:07:53

Strona odwiedzona 2169 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.