Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 9/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-01-21

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "KONWERSJĘ DO SYSTEMU EWID 2000 ISTNIEJĄCYCH DANYCH OPISOWYCH EGiB Z PROGRAMU SITGMIN, DANYCH GRAFICZNYCH EGiB Z PROGRAMU EWMAPA, DANYCH PODGiK Z PROGRAMU OŚRODEK I Z PROGRAMU SUPERVIEW"

Na podstawie art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 ze zm: Dz.U. z 2004 r. Nr 96,poz. 959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145, poz. 1537) zarządzam co następuje:

§1
  Powołuje komisję przetargową w składzie:
 1. Beata Adamek - przewodniczący komisji
 2. Andżelika Sobolewska - sekretarz komisji
 3. Wojciech Kowalski - członek komisji
§2

Celem komisji przetargowej będzie przeprowadzenie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego oraz ocena ofert na "KONWERSJĘ DO SYSTEMU EWID 2000 ISTNIEJĄCYCH DANYCH OPISOWYCH EGiB Z PROGRAMU SITGMIN, DANYCH GRAFICZNYCH EGiB Z PROGRAMU EWMAPA, DANYCH PODGiK Z PROGRAMU OŚRODEK I Z PROGRAMU SUPERVIEW" oraz przedstawienie propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty Staroście Gryfińskiemu.

§3

Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania, do jakiego została powołana.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przetargu nie ograniczonego na: "KONWERSJĘ DO SYSTEMU EWID 2000 ISTNIEJĄCYCH DANYCH OPISOWYCH EGiB Z PROGRAMU SITGMIN, DANYCH GRAFICZNYCH EGiB Z PROGRAMU EWMAPA, DANYCH PODGiK Z PROGRAMU OŚRODEK I Z PROGRAMU SUPERVIEW" zachodzi potrzeba powołania komisji przetargowej. Poprzedni przetarg na: "KONWERSJĘ DO SYSTEMU EWID 2000 ISTNIEJACYCH DANYCH OPISOWYCH EGiB Z PROGRAMU SITGMIN, DANYCH GRAFICZNYCH EGiB Z PROGRAMU EWMAPA, DANYCH PODGiK Z PROGRAMU OŚRODEK I Z PROGRAMU SUPERVIEW ORAZ SZKOLENIE PRACOWNIKÓW URZĘDU W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU EWID 2000" został unieważniony z powodu, że ocena złożonej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

data opublikowania: 2005-06-29 09:46:21
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 09:46:21

Strona odwiedzona 2866 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.