Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 88/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-01

w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 238 o pow. 0,17 ha, 239 o pow. 0,24 ha, 242 o pow. 3,44 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) zarządzam, co następuje:

§ 1.
 1. Wyrażam zgodę Zarządowi Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 238 o pow. 0,17 ha, 239 o pow. 0,24 ha, 242 o pow. 3,44 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo.
 2. Inwestor jest zobowiązany do uporządkowania i przywrócenia terenu prac, o których mowa w ust.1 do pełnej używalności po ich zakończeniu.
 3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń infrastruktury technicznej, inwestor zobowiązany jest do jej naprawy na własny koszt.
 4. Po wykonaniu prac inwestor jest zobowiązany powiadomić Starostę Gryfińskiego celem ewentualnego uczestnictwa w odbiorze.
§ 2.
 1. Zarządzenie niniejsze nie zwalnia inwestora od przestrzegania przepisów prawa budowlanego, a w szczególności od obowiązku uzyskania stosownych zgód i pozwoleń lub dokonania stosownych zgłoszeń.
 2. Zarządzenie niniejsze stanowi podstawę do zawarcia porozumienia, dotyczącego realizacji prac, o których mowa w § 1 ust. 1.
§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje przez okres nie dłuższy niż trzy lata.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

Niniejsze zarządzenie zostało sporządzone w celu wyrażenia zgody dla Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie na dysponowanie w celach budowlanych - rozbudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego, nieruchomością Skarbu Państwa, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 238 o pow. 0,17 ha, 239 o pow. 0,24 ha, 242 o pow. 3,44 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Śmierdnica Las, gmina Stare Czarnowo.

data opublikowania: 2005-12-02 13:07:51
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-02 13:07:51

Strona odwiedzona 2182 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Rafał Wołosiak
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.