Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 126/2006 2006-12-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
2 Nr 125/2006 2006-12-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lipca 2006r. w sprawie udzielania upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym zakresie w imieniu Starosty
3 Nr 124/2006 2006-12-28 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
4 Nr 123/2006 2006-12-19 w sprawie inwentaryzacji rocznej
5 Nr 122/2006 2006-12-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w 2006 r. dni wolnych od pracy oraz dni pracy w sobotę
6 Nr 121/2006 2006-12-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie
7 Nr 120/2006 2006-12-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
8 Nr 119/2006 2006-12-08 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
9 Nr 118/2006 2006-12-08 w sprawie: zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
10 Nr 117/2006 2006-12-01 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
11 Nr 116/2006 2006-12-01 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
12 Nr 115/2006 2006-11-30 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
13 Nr 114/2006 2006-11-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 64/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu
14 Nr 113/2006 2006-11-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
15 Nr 112/2006 2006-11-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
16 Nr 111/2006 2006-11-24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 38/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie
17 Nr 110/2006 2006-11-24 w sprawie procedury zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
18 Nr 109/2006 2006-11-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
19 Nr 108/2006 2006-11-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 102/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 23 października 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
20 Nr 107/2006 2006-11-03 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu "65" na układ "2000""
21 Nr 106/2006 2006-10-30 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
22 Nr 105/2006 2006-10-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
23 Nr 104/2006 2006-10-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
24 Nr 103/2006 2006-10-23 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. geodezji i kartografii w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
25 Nr 102/2006 2006-10-23 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii Powiatowego Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
26 Nr 101/2006 2006-10-23 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
27 Nr 100/2006 2006-10-23 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Naczelnika w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie
28 Nr 99/2006 2006-10-10 w sprawie wprowadzenia Kodeksu Etyki Pracownika Samorządowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
29 Nr 98/2006 2006-10-05 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
30 Nr 97/2006 2006-10-03 w sprawie Zmiany zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego
31 Nr 96/2006 2006-09-29 w sprawie określenia zasad związanych z organizowaniem praktyki studenckiej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
32 Nr 95/2006 2006-09-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
33 Nr 94/2006 2006-09-28 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla miasta Gryfino obręby 1,2,3,4,5 w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji komputerowych plików SWDE wydanych z bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w systemie bazy zintegrowanej w programie EWID 2000"
34 Nr 93/2006 2006-09-26 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006 r. w sprawie zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe
35 Nr 92/2006 2006-09-26 w sprawie powołania Komisji o charakterze opiniodawczo-doradczym do wprowadzenia Kodeku Etyki Pracownika Samorządowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
36 Nr 91/2006 2006-09-25 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
37 Nr 90/2006 2006-09-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
38 Nr 89/2006 2006-09-22 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
39 Nr 88/2006 2006-09-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
40 Nr 87/2006 2006-09-15 w sprawie ustalenia zasad korzystania i odpłatności z tytułu użytkowania aparatów telefonicznych telefonii komórkowej wraz z abonamentem, których abonentem jest Powiat Gryfiński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie
41 Nr 86/2006 2006-09-11 w sprawie trybu przyjmowania, ewidencjonowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
42 Nr 85/2006 2006-09-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
43 Nr 84/2006 2006-08-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 106/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Starostwu Powiatowemu w Gryfinie oraz wielkości dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w roku 2006r. oraz zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
44 Nr 83/2006 2006-08-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
45 Nr 82/2006 2006-08-25 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw obsługi informatycznej wyborów samorządowych
46 Nr 81/2006 2006-08-10 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. budownictwa w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
47 Nr 80/2006 2006-08-07 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. prowadzenia zasobu oraz obsługi geodetów i petentów w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
48 Nr 79/2006 2006-08-07 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
49 Nr 78/2006 2006-08-02 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
50 Nr 77/2006 2006-07-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
51 Nr 76/2006 2006-07-24 w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
52 Nr 75/2006 2006-07-20 w sprawie określenia procedury zgłaszania, usuwania awarii sprzętu komputerowego lub oprogramowania oraz pozostałego sprzętu biurowego w komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 74/2006 2006-07-20 w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
54 Nr 73/2006 2006-07-20 w sprawie udzielania upoważnień do załatwiania spraw w ustalonym zakresie w imieniu Starosty
55 Nr 72/2006 2006-07-20 w sprawie korzystania z telefonów służbowych stacjonarnych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
56 Nr 71/2006 2006-07-20 w sprawie określenia regulaminu i procedur korzystania z Internetu i poczty elektronicznej udostępnionych w zasobach sieci Starostwa Powiatowego
57 Nr 70/2006 2006-07-20 w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
58 Nr 69/2006 2006-07-20 w sprawie trybu udzielania urlopów wypoczynkowych, dni i godzin wolnych za godziny nadliczbowe, urlopów bezpłatnych i okolicznościowego zwolnienia od pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Gryfinie
59 Nr 68/2006 2006-07-20 w sprawie wprowadzenia opłaty za usługi ksero dla interesantów Starostwa Powiatowego w Gryfinie
60 Nr 67/2006 2006-07-20 w sprawie projektów zarządzeń Starosty Gryfińskiego
61 Nr 66/2006 2006-07-12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r. i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r.
62 Nr 65/2006 2006-07-07 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
63 Nr 64/2006 2006-07-07 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
64 Nr 63/2006 2006-07-07 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
65 Nr 62/2006 2006-06-30 w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
66 Nr 61/2006 2006-06-30 w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
67 Nr 60/2006 2006-06-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r
68 Nr 59/2006 2006-06-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r
69 Nr 58/2006 2006-06-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 maja 2006r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
70 Nr 57/2006 2006-06-20 w sprawie określenia zasad obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
71 Nr 56/2006 2006-05-31 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw sprzedaży, wynajmowania i wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
72 Nr 55/2006 2006-05-31 w sprawie powołania komisji przetargowej do spraw wyboru ofert na wykonanie opracowań geodezyjnych oraz wycen szacunkowych nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
73 Nr 54/2006 2006-05-31 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005 realizowanyego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
74 Nr 53/2006 2006-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego na 2006r i zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r
75 Nr 52/2006 2006-05-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
76 Nr 51/2006 2006-05-22 w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
77 Nr 50/2006 2006-05-16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie
78 Nr 49/2006 2006-05-16 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. zarządzania nieruchomościami w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
79 Nr 48/2006 2006-05-12 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
80 Nr 47/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Powiatowego Rzecznika Konsumentów Starostwa Powiatowego w Gryfinie
81 Nr 46/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Referatu Zdrowia Starostwa Powiatowego w Gryfinie
82 Nr 45/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
83 Nr 44/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
84 Nr 43/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
85 Nr 42/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
86 Nr 41/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie
87 Nr 40/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
88 Nr 39/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
89 Nr 38/2006 2006-04-28 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie
90 Nr 37/2006 2006-04-28 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
91 Nr 36/2006 2006-04-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie powołania Zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych
92 Nr 35/2006 2006-04-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2006r
93 Nr 34/2006 2006-04-21 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzenia wyborów na członków Komisji Socjalnej, działającej przy Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
94 Nr 33/2006 2006-04-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w 2006 r. dni wolnych od pracy oraz dni pracy w sobotę
95 Nr 32/2006 2006-04-20 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2006 r.
96 Nr 31/2006 2006-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. budownictwa Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
97 Nr 30/2006 2006-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
98 Nr 29/2006 2006-04-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko ds. ochrony środowiska, gospodarki odpadami i ekoenergetyki w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
99 Nr 28/2006 2006-04-10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2005 z dnia 30 września 2005 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
100 Nr 27/2006 2006-04-10 w sprawie powołania Powiatowej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
101 Nr 26/2006 2006-04-05 w sprawie opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Gryfiński na rok szkolny 2006/2007
102 Nr 25/2006 2006-04-05 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
103 Nr 24/2006 2006-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 8 marca 2006r. w sprawie zasad redagowania i szaty graficznej korespondencji
104 Nr 23/2006 2006-03-31 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
105 Nr 22/2006 2006-03-29 w sprawie określenia zasad odbywania przez pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie podróży służbowych
106 Nr 21/2006 2006-03-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
107 Nr 20/2006 2006-03-21 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2006 r.
108 Nr 19/2006 2006-03-15 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Usunięcie rozbieżności w części opisowej i graficznej ewidencji gruntów i budynków, polegającej na sprawdzeniu granic wewnętrznych powiatu gryfińskiego"
109 Nr 18/2006 2006-03-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 lutego 2006r. w sprawie ustalenia tablic urzędowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zasad wywieszania ogłoszeń i informacji na nich
110 Nr 17/2006 2006-03-08 w sprawie zwrotu kosztów za zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie obsługujących monitory ekranowe
111 Nr 16/2006 2006-03-08 w sprawie zasad redagowania i szaty graficznej korespondencji
112 Nr 15/2006 2006-02-28 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
113 Nr 14/2006 2006-02-27 w sprawie ustalenia tablic urzędowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zasad wywieszania ogłoszeń i informacji na nich
114 Nr 13/2006 2006-02-22 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
115 Nr 12/2006 2006-02-22 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Gryfińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
116 Nr 11/2006 2006-02-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 stycznia 2006 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
117 Nr 10/2006 2006-02-01 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
118 Nr 9/2006 2006-01-31 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia na 2006r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
119 Nr 8/2006 2006-01-31 w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego
120 Nr 7/2006 2006-01-30 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
121 Nr 6/2006 2006-01-30 w sprawie wprowadzenia żałoby na terenie Powiatu Gryfińskiego w związku z katastrofą budowlaną na terenie Międzynarodowych Targów Katowickich w dniu 28 stycznia 2006 r.
122 Nr 5/2006 2006-01-26 w sprawie ustanowienia Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
123 Nr 4/2006 2006-01-20 w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2006
124 Nr 3/2006 2006-01-18 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Inspektora – Zarządcy Nieruchomościami Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
125 Nr 2/2006 2006-01-17 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
126 Nr 1/2006 2006-01-04 w sprawie powołania Komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.