Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 108/2007 2007-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
2 Nr 107/2007 2007-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 /2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
3 Nr 106/2007 2007-12-31 w sprawie zmian Zarządzenia nr 93/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie inwentaryzacji pełnej
4 Nr 105/2007 2007-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
5 Nr 104/2007 2007-12-31 w sprawie wprowadzenia "Księgi procedur audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
6 Nr 103/2007 2007-12-31 w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
7 Nr 102/2007 2007-12-31 w sprawie nadania Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym
8 Nr 101/2007 2007-12-21 w sprawie zmian Zarządzenia nr 93/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie inwentaryzacji pełnej
9 Nr 100/2007 2007-12-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
10 Nr 99/2007 2007-12-21 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Referatu Informatyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
11 Nr 98/2007 2007-12-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
12 Nr 97/2007 2007-12-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
13 Nr 96/2007 2007-12-13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na 2008 rok
14 Nr 95/2007 2007-12-13 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
15 Nr 94/2007 2007-12-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2005 z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście
16 Nr 93/2007 2007-12-13 w sprawie: inwentaryzacji pełnej
17 Nr 92/2007 2007-12-12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
18 Nr 91/2007 2007-12-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
19 Nr 90/2007 2007-12-07 w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
20 Nr 89/2007 2007-12-04 w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenie jego kompetencji
21 Nr 88/2007 2007-11-30 w sprawie używania legalnego oprogramowania w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
22 Nr 87/2007 2007-11-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
23 Nr 86/2007 2007-11-26 w sprawie wyznaczenia podmiotów uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi
24 Nr 85/2007 2007-11-22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
25 Nr 84/2007 2007-11-22 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy ds. zamówień publicznych w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
26 Nr 83/2007 2007-11-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
27 Nr 82/2007 2007-11-19 w sprawie zmian zarządzenia Nr 106/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 października 2006 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
28 Nr 81/2007 2007-11-19 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 10/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego
29 Nr 80/2007 2007-11-15 w sprawie wyznaczenia pracownika Zarządzającego oprogramowaniem komputerowym w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
30 Nr 79/2007 2007-11-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
31 Nr 78/2007 2007-11-12 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
32 Nr 77/2007 2007-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
33 Nr 76/2007 2007-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
34 Nr 75/2007 2007-10-26 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
35 Nr 74/2007 2007-10-26 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie zmienionego Zarządzeniem Nr 52/2006 z dnia 25 maja 2006 r., Zarządzeniem Nr 88/2006 z dnia 20 września 2006 r. oraz Zarządzeniem Nr 33/2007 z dnia 20 czerwca 2007 r.
36 Nr 73/2007 2007-10-22 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora w Biurze Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
37 Nr 72/2007 2007-10-22 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 10/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego zmienionego Zarządzeniem Nr 62/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 września 2007r.
38 Nr 71/2007 2007-10-18 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Modernizacja ewidencji gruntów, budynków dla Gminy Gryfino w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, polegających na uzupełnieniu i weryfikacji bazy danych EGBiL powiatu gryfińskiego, prowadzonej w relacyjnej bazie danych ORACLE przy pomocy programu EWID 2000"
39 Nr 70/2007 2007-10-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
40 Nr 69/2007 2007-10-12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
41 Nr 68/2007 2007-09-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
42 Nr 67/2007 2007-09-25 w sprawie zasad ustalania ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
43 Nr 66/2007 2007-09-25 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie nieruchomości Skarbu Państwa
44 Nr 65/2007 2007-09-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
45 Nr 64/2007 2007-09-24 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
46 Nr 63/2007 2007-09-24 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
47 Nr 62/2007 2007-09-18 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 10/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego
48 Nr 61/2007 2007-09-13 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
49 Nr 60/2007 2007-09-13 w sprawie zmiany nazwy Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich na Wydział Organizacji i Informacji
50 Nr 59/2007 2007-09-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
51 Nr 58/2007 2007-08-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
52 Nr 57/2007 2007-08-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
53 Nr 56/2007 2007-08-27 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
54 Nr 55/2007 2007-08-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego z obowiązkami kierownika kancelarii tajnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
55 Nr 54/2007 2007-06-08 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką
56 Nr 53/2007 2007-08-07 w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
57 Nr 52/2007 2007-08-07 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy ds. określonych ustawą Prawo budowlane w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
58 Nr 51/2007 2007-08-07 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy ds. obsługi finansowo - księgowej dochodów Skarbu Państwa w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
59 Nr 50/2007 2007-08-02 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 lutego 2007 r. w sprawie ustalania stawki wynagrodzenia na 2007 r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
60 Nr 49/2007 2007-07-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
61 Nr 48/2007 2007-07-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
62 Nr 47/2007 2007-07-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
63 Nr 46/2007 2007-07-16 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
64 Nr 45/2007 2007-06-26 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zakup i dostawa wielkoformatowej kopiarki cyfrowej"
65 Nr 44/2007 2007-06-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
66 Nr 43/2007 2007-06-29 w sprawie powołania zespołu ds. stwierdzenia zasadności przyjęcia rzeczy znalezionych
67 Nr 42/2007 2007-06-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7 /2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
68 Nr 41/2007 2007-06-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
69 Nr 40/2007 2007-06-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
70 Nr 39/2007 2007-06-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
71 Nr 38/2007 2007-06-27 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie usług geodezyjnych"
72 Nr 37/2007 2007-06-27 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie wycen szacunkowych nieruchomości"
73 Nr 36/2007 2007-06-25 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko podinspektora ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
74 Nr 35/2007 2007-06-25 w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko inspektora ds. obrony cywilnej w Wydziale Zarządzania Kryzysowego z obowiązkami kierownika kancelarii tajnej w Biurze Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
75 Nr 34/2007 2007-06-25 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na wykonywanie zadania pn. usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 ze zm.)
76 Nr 33/2007 2007-06-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 72/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia procedury postępowania przy naborze kandydatów na kierownicze stanowiska urzędnicze i na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
77 Nr 32/2007 2007-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
78 Nr 31/2007 2007-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 05 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego
79 Nr 30/2007 2007-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
80 Nr 29/2007 2007-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
81 Nr 28/2007 2007-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
82 Nr 27/2007 2007-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007 r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
83 Nr 26/2007 2007-04-20 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utworzenie cyfrowej kopii dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnienie bazy operatów w programie EWID 2000"
84 Nr 25/2007 2007-04-20 w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
85 Nr 24/2007 2007-04-13 w sprawie wyznaczenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie w 2007 r. dni wolnych od pracy oraz dni pracy w sobotę
86 Nr 23/2007 2007-04-03 w sprawie powołania Przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
87 Nr 22/2007 2007-03-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
88 Nr 21/2007 2007-03-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
89 Nr 20/2007 2007-03-26 w sprawie zorganizowania naboru na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
90 Nr 19/2007 2007-03-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie
91 Nr 18/2007 2007-03-09 w sprawie powołania komisji do spraw zwalniania z opłat za pobyt dziecka w powiatowej placówce opiekuńczo-wychowawczej
92 Nr 17/2007 2007-03-07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2007 r.
93 Nr 16/2007 2007-03-07 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2007 r.
94 Nr 15/2007 2007-02-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
95 Nr 14/2007 2007-02-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 lutego 2007r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2007r. oraz Zarządzenia Nr 9/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
96 Nr 13/2007 2007-02-12 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia na 2007 r. za wydanie 1 orzeczenia o niepełnosprawności dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie
97 Nr 12/2007 2007-02-20 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego
98 Nr 11/2007 2007-02-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 110/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie procedury zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
99 Nr 10/2007 2007-02-19 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
100 Nr 9/2007 2007-02-19 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
101 Nr 8/2007 2007-02-06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
102 Nr 7/2007 2007-02-06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
103 Nr 6/2007 2007-02-06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2007
104 Nr 5/2007 2007-02-01 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 70/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze służbowych samochodów osobowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
105 Nr 4/2007 2007-01-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 61/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia i wdrożenia do stosowania Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
106 Nr 3/2007 2007-01-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej
107 Nr 2/2007 2007-01-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
108 Nr 1/2007 2007-01-03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 123/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.