Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 130/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 129/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 rok
2 Nr 129/2008 2008-12-31 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2009
3 Nr 128/2008 2008-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na 2009 rok
4 Nr 127/2008 2008-12-31 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 rok
5 Nr 126/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
6 Nr 125/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
7 Nr 124/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
8 Nr 123/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
9 Nr 122/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
10 Nr 121/2008 2008-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
11 Nr 120/2008 2008-12-22 w sprawie nadania Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym
12 Nr 119/2008 2008-12-19 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2009 rok
13 Nr 118/2008 2008-12-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
14 Nr 117/2008 2008-12-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
15 Nr 116/2008 2008-12-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
16 Nr 115/2008 2008-12-16 w sprawie powołania Komisji do spraw przeprowadzania egzaminów sprawdzających przyswojenie przez uczestników szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
17 Nr 114/2008 2008-12-12 w sprawie inwentaryzacji rocznej
18 Nr 113/2008 2008-12-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
19 Nr 112/2008 2008-12-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
20 Nr 111/2008 2008-12-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
21 Nr 110/2008 2008-12-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
22 Nr 109/2008 2008-12-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
23 Nr 108/2008 2008-12-05 w sprawie powołania Zespołu do spraw przejęcia dokumentacji likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie
24 Nr 107/2008 2008-12-03 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo - Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
25 Nr 106/2008 2008-11-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
26 Nr 105/2008 2008-11-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
27 Nr 104/2008 2008-11-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
28 Nr 103/2008 2008-11-27 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
29 Nr 102/2008 2008-11-24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
30 Nr 101/2008 2008-11-24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
31 Nr 100/2008 2008-11-24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
32 Nr 99/2008 2008-11-18 w sprawie zlecania robót, usług i dostaw oraz przekazywania i odbioru robót związanych z realizacją zadań zarządcy dróg powiatowych
33 Nr 98/2008 2008-11-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
34 Nr 97/2008 2008-11-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
35 Nr 96/2008 2008-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 90/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Przyznawania Nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
36 Nr 95/2008 2008-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
37 Nr 94/2008 2008-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
38 Nr 93/2008 2008-10-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
39 Nr 92/2008 2008-10-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
40 Nr 91/2008 2008-10-20 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w zakresie przygotowania kontrolowanej jednostki (pod względem finansowym, merytorycznym ) oraz stopnia zaawansowania realizacji umowy nr UDA-PO KL.09.02.00-32-009/08-00-Umowa o dofinansowanie Projektu: Kompetentna i świadoma dziewczyna-przedsiębiorcza na rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 15.09.2008 r.
41 Nr 90/2008 2008-10-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zmienionego Zarządzaniem Nr 18/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie zmiany Zarządzania Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
42 Nr 89/2008 2008-10-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
43 Nr 88/2008 2008-10-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
44 Nr 87/2008 2008-10-10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
45 Nr 86/2008 2008-10-10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 52/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie wydawania decyzji administracyjnych Starosty Gryfińskiego oraz prowadzenia rejestrów wydanych decyzji
46 Nr 85/2008 2008-09-30 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Adaptacja dawnych osnów poligonowych IV klasy (ciągi I rzędu) na osnowę pomiarową oraz przeliczenie osnów szczegółowych i pomiarowych z układu "65" na układ "2000""
47 Nr 84/2008 2008-09-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
48 Nr 83/2008 2008-09-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
49 Nr 82/2008 2008-09-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
50 Nr 81/2008 2008-09-30 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenie jego kompetencji
51 Nr 80/2008 2008-09-22 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Organizacji i Informacji, w zakresie oceny terminowości rejestracji dokumentów w systemie kancelaryjnym, funkcjonującym w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
52 Nr 79/2008 2008-09-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
53 Nr 78/2008 2008-09-16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
54 Nr 77/2008 2008-09-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
55 Nr 76/2008 2008-09-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
56 Nr 75/2008 2008-09-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
57 Nr 74/2008 2008-09-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
58 Nr 73/2008 2008-09-04 w sprawie przeprowadzenia audytu poza planem audytu w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie
59 Nr 72/2008 2008-08-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
60 Nr 71/2008 2008-08-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
61 Nr 70/2008 2008-08-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
62 Nr 69/2008 2008-08-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
63 Nr 68/2008 2008-08-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
64 Nr 67/2008 2008-08-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
65 Nr 66/2008 2008-08-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
66 Nr 65/2008 2008-08-19 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
67 Nr 64/2008 2008-08-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok oraz Zarządzenia nr 16/2008 z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
68 Nr 63/2008 2008-08-13 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
69 Nr 62/2008 2008-08-08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
70 Nr 61/2008 2008-08-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 47/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
71 Nr 60/2008 2008-07-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
72 Nr 59/2008 2008-07-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
73 Nr 58/2008 2008-07-18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
74 Nr 57/2008 2008-07-18 w sprawie powołania Komisji do spraw likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
75 Nr 56/2008 2008-07-15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
76 Nr 55/2008 2008-07-09 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
77 Nr 54/2008 2008-06-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
78 Nr 53/2008 2008-06-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
79 Nr 52/2008 2008-06-30 w sprawie wydawania decyzji administracyjnych Starosty Gryfińskiego oraz prowadzenia rejestrów wydanych decyzji
80 Nr 51/2008 2008-06-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
81 Nr 50/2008 2008-06-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
82 Nr 49/2008 2008-06-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
83 Nr 48/2008 2008-06-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
84 Nr 47/2008 2008-06-27 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
85 Nr 46/2008 2008-06-25 w sprawie ustalenia sposobu postępowania Komisji ds. przekazania Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie majątku oraz dokumentacji Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie
86 Nr 45/2008 2008-06-24 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Wydziale Zarządzania Drogami, w zakresie oceny prawidłowości i rzetelności dokumentowania odbioru prac wykonywanych na zlecenie Wydziału Zarządzania Drogami, dotyczących wycinki i pielęgnacji drzew oraz wycinki krzaków w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie powiatu gryfińskiego
87 Nr 44/2008 2008-06-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
88 Nr 43/2008 2008-06-20 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
89 Nr 42/2008 2008-06-18 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy ds. planowania w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
90 Nr 41/2008 2008-06-18 w sprawie wprowadzenia Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
91 Nr 40/2008 2008-06-06 w sprawie wyznaczenia dni i godzin przyjmowania interesantów w niektórych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
92 Nr 39/2008 2008-06-03 w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
93 Nr 38/2008 2008-05-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
94 Nr 37/2008 2008-05-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
95 Nr 36/2008 2008-05-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
96 Nr 35/2008 2008-05-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
97 Nr 34/2008 2008-05-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
98 Nr 33/2008 2008-05-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
99 Nr 32/2008 2008-05-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
100 Nr 31/2008 2008-05-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
101 Nr 30/2008 2008-05-13 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na 2008 rok
102 Nr 29/2008 2008-05-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
103 Nr 28/2008 2008-05-08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy Podinspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
104 Nr 27/2008 2008-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
105 Nr 26/2008 2008-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
106 Nr 25/2008 2008-04-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
107 Nr 24/2008 2008-04-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
108 Nr 23/2008 2008-04-09 w sprawie ustalenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
109 Nr 22/2008 2008-04-02 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
110 Nr 21/2008 2008-03-31 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
111 Nr 20/2008 2008-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
112 Nr 19/2008 2008-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 15/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
113 Nr 18/2008 2008-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
114 Nr 17/2008 2008-03-26 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko pracy ds. należności powiatowych i obsługi księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
115 Nr 16/2008 2008-03-25 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2008
116 Nr 15/2008 2008-03-25 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2008 rok
117 Nr 14/2008 2008-03-20 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie
118 Nr 13/2008 2008-03-19 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 10/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla poszczególnych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie za pranie i konserwację odzieży i obuwia roboczego oraz ustalenia stanowisk na których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego
119 Nr 12/2008 2008-03-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2005 w sprawie wprowadzenia do jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych utworzonych na potrzeby komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
120 Nr 11/2008 2008-03-04 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2008 r.
121 Nr 10/2008 2008-03-03 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2004 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie
122 Nr 9/2008 2008-02-29 w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
123 Nr 8/2008 2008-02-26 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie.
124 Nr 7/2008 2008-02-12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r.
125 Nr 6/2008 2008-02-12 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2008 r.
126 Nr 5/2008 2008-01-28 w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny
127 Nr 4/2008 2008-01-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia zasad dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
128 Nr 3/2008 2008-01-24 w sprawie ustalenia wzorów projektów uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu oraz wniosku do Zarządu Powiatu w Gryfinie.
129 Nr 2/2008 2008-01-09 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie
130 Nr 1/2008 2008-01-08 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2008
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.