Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

III Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
12.11.2006 - 12.11.2010

Zarządzenie Nr 91/2008
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2008-10-20

w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w zakresie przygotowania kontrolowanej jednostki (pod względem finansowym, merytorycznym ) oraz stopnia zaawansowania realizacji umowy nr UDA-PO KL.09.02.00-32-009/08-00-Umowa o dofinansowanie Projektu: Kompetentna i świadoma dziewczyna-przedsiębiorcza na rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 15.09.2008 r.

Na podstawie art. 34a ust. 2 pkt 1, w związku z art.5c pkt 3 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), § 90, § 91 i § 92 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/52/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie, zmienionego uchwałą Nr IX/118/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2007 r., uchwałą Nr XIII/152/2007 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r. oraz uchwałą Nr XXI/229/2008 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 18.09.2008 r., zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przeprowadzić kontrolę doraźną w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, w zakresie przygotowania kontrolowanej jednostki (pod względem finansowym, merytorycznym ) oraz stopnia zaawansowania realizacji umowy nr UDA-PO KL.09.02.00-32-009/08-00-Umowa o dofinansowanie Projektu: Kompetentna i świadoma dziewczyna-przedsiębiorcza na rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zawarta w dniu 15.09.2008 r.

§ 2.

Kontrola zostanie przeprowadzona przez Głównego Specjalistę ds. kontroli na podstawie wydanego upoważnienia,

§ 3.

Kontrolę przeprowadzić w okresie od 21.10.2008 r. do 27.10.2008 r.

§ 4.

Okres objęty kontrolą rok 2008.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński

Wojciech Konarski

data opublikowania: 2008-10-24 15:14:26
data ostatniej aktualizacji: 2008-10-24 15:14:26

Strona odwiedzona 1828 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Edyta Szturo
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.