Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 131/2010 2010-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
2 Nr 130/2010 2010-12-31 w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie opłat za wydawane dzienniki budowy oraz sporządzane kserokopie dokumentów
3 Nr 129/2010 2010-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
4 Nr 128/2010 2010-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
5 Nr 127/2010 2010-12-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
6 Nr 126/2010 2010-12-29 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
7 Nr 125/2010 2010-12-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
8 Nr 124/2010 2010-12-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
9 Nr 123/2010 2010-12-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
10 Nr 122/2010 2010-12-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
11 Nr 121/2010 2010-12-22 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
12 Nr 120/2010 2010-12-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 119/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej
13 Nr 119/2010 2010-12-15 w sprawie inwentaryzacji rocznej
14 Nr 118/2010 2010-12-15 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej, w zakresie prawidłowości realizacji umowy do projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" o numerze WND-RPZP.07.01.02-004/09
15 Nr 117/2010 2010-12-15 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką
16 Nr 116/2010 2010-12-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
17 Nr 115/2010 2010-12-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
18 Nr 114/2010 2010-12-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
19 Nr 113/2010 2010-12-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
20 Nr 112/2010 2010-12-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
21 Nr 111/2010 2010-11-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
22 Nr 110/2010 2010-11-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
23 Nr 109/2010 2010-11-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
24 Nr 108/2010 2010-11-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
25 Nr 107/2010 2010-11-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
26 Nr 106/2010 2010-11-10 w sprawie wyznaczenia podmiotów uprawnionych do usuwania pojazdów z drogi i prowadzenia parkingów strzeżonych dla pojazdów usuniętych z drogi
27 Nr 105/2010 2010-10-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
28 Nr 104/2010 2010-10-29 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
29 Nr 103/2010 2010-10-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
30 Nr 102/2010 2010-10-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
31 Nr 101/2010 2010-10-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
32 Nr 100/2010 2010-10-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 89/2006 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Gryfinie
33 Nr 99/2010 2010-10-15 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert na wykonywanie zadania pn. "Usuwanie pojazdów z drogi i prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi w trybie art. 130a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) na terenie Powiatu Gryfińskiego"
34 Nr 98/2010 2010-10-15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli przedsiębiorców prowadzących na terenie Powiatu Gryfińskiego stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców oraz przewoźników drogowych prowadzących krajowy transport drogowy
35 Nr 97/2010 2010-09-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
36 Nr 96/2010 2010-09-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
37 Nr 95/2010 2010-09-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
38 Nr 94/2010 2010-09-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
39 Nr 93/2010 2010-09-27 w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie
40 Nr 92/2010 2010-09-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
41 Nr 91/2010 2010-09-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
42 Nr 90/2010 2010-09-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
43 Nr 89/2010 2010-09-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
44 Nr 88/2010 2010-09-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
45 Nr 87/2010 2010-09-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
46 Nr 86/2010 2010-09-20 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
47 Nr 85/2010 2010-09-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
48 Nr 84/2010 2010-09-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
49 Nr 83/2010 2010-09-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
50 Nr 82/2010 2010-09-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
51 Nr 81/2010 2010-09-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
52 Nr 80/2010 2010-09-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 79/2010 2010-08-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
54 Nr 78/2010 2010-08-27 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
55 Nr 77/2010 2010-08-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
56 Nr 76/2010 2010-08-24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
57 Nr 75/2010 2010-08-23 w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia wniosku dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o ponowne ustalenie oceny pracy
58 Nr 74/2010 2010-08-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
59 Nr 73/2010 2010-08-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
60 Nr 72/2010 2010-08-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
61 Nr 71/2010 2010-08-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
62 Nr 70/2010 2010-08-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
63 Nr 69/2010 2010-08-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
64 Nr 68/2010 2010-08-11 w sprawie zmiany zarządzenia nr 36/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
65 Nr 67/2010 2010-08-06 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania wniosku o dofinansowanie utworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie
66 Nr 66/2010 2010-08-02 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
67 Nr 65/2010 2010-07-23 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
68 Nr 64/2010 2010-07-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 27/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
69 Nr 63/2010 2010-07-15 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
70 Nr 62/2010 2010-07-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
71 Nr 61/2010 2010-07-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
72 Nr 60/2010 2010-07-06 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo – Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
73 Nr 59/2010 2010-06-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
74 Nr 58/2010 2010-06-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
75 Nr 57/2010 2010-06-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
76 Nr 56/2010 2010-06-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
77 Nr 55/2010 2010-06-11 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
78 Nr 54/2010 2010-06-10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
79 Nr 53/2010 2010-06-10 w sprawie powołania zespołu projektowego, który na terenie powiatu będzie uczestniczył w realizacji projektu PL0467 "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego"
80 Nr 52/2010 2010-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
81 Nr 51/2010 2010-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
82 Nr 50/2010 2010-05-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
83 Nr 49/2010 2010-05-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 99/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Referatu Informatyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
84 Nr 48/2010 2010-05-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
85 Nr 47/2010 2010-05-21 w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę 1 m2 gruntów i budynków na cele rolne i nierolne
86 Nr 46/2010 2010-05-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
87 Nr 45/2010 2010-05-13 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
88 Nr 44/2010 2010-05-12 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 40/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 7 maja 2010 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką
89 Nr 43/2010 2010-05-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
90 Nr 42/2010 2010-05-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
91 Nr 41/2010 2010-05-07 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 06 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo – Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
92 Nr 40/2010 2010-05-07 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką
93 Nr 39/2010 2010-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
94 Nr 38/2010 2010-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
95 Nr 37/2010 2010-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
96 Nr 36/2010 2010-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
97 Nr 35/2010 2010-04-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
98 Nr 34/2010 2010-04-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
99 Nr 33/2010 2010-04-22 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
100 Nr 32/2010 2010-04-20 w sprawie zasad i trybu obiegu dokumentów w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
101 Nr 31/2010 2010-04-19 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
102 Nr 30/2010 2010-04-08 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów na obszarze powiatu gryfińskiego
103 Nr 29/2010 2010-04-06 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką
104 Nr 28/2010 2010-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
105 Nr 27/2010 2010-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
106 Nr 26/2010 2010-03-31 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
107 Nr 25/2010 2010-03-26 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
108 Nr 24/2010 2010-03-26 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 4/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na teranie Powiatu Gryfińskiego w 2010 r.
109 Nr 23/2010 2010-03-24 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
110 Nr 22/2010 2010-03-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
111 Nr 21/2010 2010-03-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
112 Nr 20/2010 2010-03-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
113 Nr 19/2010 2010-03-18 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
114 Nr 18/2010 2010-03-12 w sprawie ustalenia Regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie oraz jego zastępcy
115 Nr 17/2010 2010-03-09 w sprawie nadania Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym
116 Nr 16/2010 2010-03-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010 oraz Zarządzenia nr 12/2010 z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
117 Nr 15/2010 2010-03-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
118 Nr 14/2010 2010-03-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
119 Nr 13/2010 2010-03-02 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na 2010 rok
120 Nr 12/2010 2010-03-02 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2010 rok
121 Nr 11/2010 2010-03-02 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2010
122 Nr 10/2010 2010-03-02 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
123 Nr 9/2010 2010-02-19 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w 2009 r.
124 Nr 7/2010 2010-01-27 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w 2010 r.
125 Nr 6/2010 2010-01-27 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
126 Nr 5/2010 2010-01-27 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w 2010r.
127 Nr 4/2010 2010-01-27 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2010 r.
128 Nr 3/2010 2010-01-21 w sprawie przyjęcia ludności Szczecina na teren powiatu gryfińskiego w ramach ewakuacji (przyjęcia) III stopnia
129 Nr 2/2010 2010-01-21 w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
130 Nr 1/2010 2010-01-14 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.