Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 157/2011 2011-12-30 w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
2 Nr 156/2011 2011-12-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
3 Nr 155/2011 2011-12-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
4 Nr 154/2011 2011-12-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
5 Nr 153/2011 2011-12-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
6 Nr 152/2011 2011-12-28 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
7 Nr 151/2011 2011-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
8 Nr 150/2011 2011-12-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
9 Nr 149/2011 2011-12-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
10 Nr 148/2011 2011-12-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
11 Nr 147/2011 2011-12-21 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2012 rok
12 Nr 146/2011 2011-12-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
13 Nr 145/2011 2011-12-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
14 Nr 144/2011 2011-12-13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzania sprzedaży w trybie przetargu, aukcji lub publicznego zaproszenia do rokowań zbędnych składników majątku ruchomego, będących w użytkowaniu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
15 Nr 143/2011 2011-12-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
16 Nr 142/2011 2011-12-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
17 Nr 141/2011 2011-12-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
18 Nr 140/2011 2011-12-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
19 Nr 139/2011 2011-12-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
20 Nr 138/2011 2011-12-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
21 Nr 137/2011 2011-12-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
22 Nr 136/2011 2011-11-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
23 Nr 135/2011 2011-11-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
24 Nr 134/2011 2011-11-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
25 Nr 133/2011 2011-11-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
26 Nr 132/2011 2011-11-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
27 Nr 131/2011 2011-11-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
28 Nr 130/2011 2011-11-28 w sprawie inwentaryzacji pełnej
29 Nr 129/2011 2011-11-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 87/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia jednolitych zasad i trybu postępowania obowiązującego w zakresie oceny ryzyka zawodowego
30 Nr 128/2011 2011-11-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
31 Nr 127/2011 2011-11-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
32 Nr 126/2011 2011-11-23 w sprawie powołania Komisji ds. zakwalifikowania do zniszczenia pojazdów stanowiących własność powiatu gryfińskiego
33 Nr 125/2011 2011-10-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
34 Nr 124/2011 2011-10-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
35 Nr 123/2011 2011-11-15 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 239/25, położonej w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia przeznaczonej do sprzedaży w drodze pierwszego przetargu
36 Nr 122/2011 2011-11-14 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
37 Nr 121/2011 2011-11-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2010 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników
38 Nr 120/2011 2011-11-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
39 Nr 119/2011 2011-11-14 w sprawie ustalenia tablic informacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz zasad wywieszania na nich ogłoszeń i informacji
40 Nr 118/2011 2011-11-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
41 Nr 117/2011 2011-11-10 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
42 Nr 116/2011 2011-10-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
43 Nr 115/2011 2011-10-28 w sprawie procesu zatrudniania i adaptacji pracowników na stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
44 Nr 114/2011 2011-10-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
45 Nr 113/2011 2011-10-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
46 Nr 112/2011 2011-10-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
47 Nr 111/2011 2011-10-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
48 Nr 110/2011 2011-10-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
49 Nr 109/2011 2011-10-25 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
50 Nr 108/2011 2011-10-25 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Zarządzania Drogami Starostwa Powiatowego w Gryfinie
51 Nr 107/2011 2011-10-24 w sprawie ustalenia zasad gospodarowania materiałami biurowymi oraz eksploatacyjnymi w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
52 Nr 106/2011 2011-10-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 105/2011 2011-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
54 Nr 104/2011 2011-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
55 Nr 103/2011 2011-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
56 Nr 102/2011 2011-10-04 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
57 Nr 101/2011 2011-09-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
58 Nr 100/2011 2011-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
59 Nr 99/2011 2011-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
60 Nr 98/2011 2011-09-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
61 Nr 97/2011 2011-09-23 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie przechowywanej w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
62 Nr 96/2011 2011-09-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
63 Nr 95/2011 2011-09-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
64 Nr 94/2011 2011-09-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
65 Nr 93/2011 2011-09-22 w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
66 Nr 92/2011 2011-09-21 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminów
67 Nr 91/2011 2011-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
68 Nr 90/2011 2011-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
69 Nr 89/2011 2011-09-15 w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
70 Nr 88/2011 2011-09-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
71 Nr 87/2011 2011-09-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 maja 2011 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
72 Nr 86/2011 2011-08-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
73 Nr 85/2011 2011-08-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
74 Nr 84/2011 2011-08-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
75 Nr 83/2011 2011-08-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 14/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Organizacji i Informacji Starostwa Powiatowego w Gryfinie
76 Nr 82/2011 2011-08-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
77 Nr 81/2011 2011-08-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
78 Nr 80/2011 2011-08-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
79 Nr 79/2011 2011-08-23 w sprawie organizacji praktyk absolwenckich w Starostwie Powiatowym w Gryfinie oraz ustalenia wzoru umowy z praktykantem
80 Nr 78/2011 2011-08-23 w sprawie określenia zasad organizowania praktyki w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
81 Nr 77/2011 2011-08-19 w sprawie wprowadzenia do stosowania druków kancelaryjno-archiwalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
82 Nr 76/2011 2011-08-18 w sprawie określenia procedury składania, przyjmowania i analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia Staroście
83 Nr 75/2011 2011-08-12 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
84 Nr 74/2011 2011-08-04 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej nr działki 241/7, położonej w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia przeznaczonej do sprzedaży w drugim przetargu.
85 Nr 73/2011 2011-07-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
86 Nr 72/2011 2011-07-28 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu prowadzenia parkingu strzeżonego oraz zamówienia z zakresu usuwania pojazdów z drogi
87 Nr 71/2011 2011-07-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
88 Nr 70/2011 2011-07-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
89 Nr 69/2011 2011-07-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
90 Nr 68/2011 2011-07-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
91 Nr 67/2011 2011-07-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
92 Nr 66/2011 2011-07-14 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Utworzenie cyfrowej kopii dokumentów Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego oraz uzupełnienie bazy operatów w programie Ewid 2007"
93 Nr 65/2011 2011-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
94 Nr 64/2011 2011-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
95 Nr 63/2011 2011-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
96 Nr 62/2011 2011-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
97 Nr 61/2011 2011-06-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
98 Nr 60/2011 2011-06-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
99 Nr 59/2011 2011-06-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
100 Nr 58/2011 2011-06-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
101 Nr 57/2011 2011-06-22 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z zakresu transportu drogowego taksówką
102 Nr 56/2011 2011-06-15 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego oraz zasad jej koordynacji
103 Nr 55/2011 2011-06-09 w sprawie powołania zespołu powypadkowego do ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
104 Nr 54/2011 2011-06-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
105 Nr 53/2011 2011-06-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
106 Nr 52/2011 2011-06-07 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
107 Nr 51/2011 2011-06-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
108 Nr 50/2011 2011-06-06 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
109 Nr 49/2011 2011-05-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
110 Nr 48/2011 2011-05-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
111 Nr 47/2011 2011-05-26 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
112 Nr 46/2011 2011-05-19 w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2005 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 sierpnia 2005 r. w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
113 Nr 45/201145 2011-05-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
114 Nr 44/2011 2011-05-11 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
115 Nr 43/2011 2011-05-06 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
116 Nr 42/2011 2011-05-06 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
117 Nr 41/2011 2011-05-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
118 Nr 40/2011 2011-05-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
119 Nr 39/2011 2011-04-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
120 Nr 38/2011 2011-04-26 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gryfinie
121 Nr 37/2011 2011-04-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
122 Nr 36/2011 2011-04-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
123 Nr 35/2011 2011-04-05 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 września 2007r. w sprawie zasad ustalania ceny wywoławczej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste
124 Nr 34/2011 2011-03-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
125 Nr 33/2011 2011-03-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
126 Nr 32/2011 2011-03-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
127 Nr 31/2011 2011-03-30 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Finansowo-Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
128 Nr 30/2011 2011-03-23 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 89/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyboru przedstawiciela załogi reprezentującego przed pracodawcą pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie oraz określenie jego kompetencji
129 Nr 29/2011 2011-03-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 36/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do spraw zagospodarowania ruchomych składników majątkowych oraz zasad likwidacji rzeczowych składników majątku w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
130 Nr 28/2011 2011-03-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
131 Nr 27/2011 2011-03-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
132 Nr 26/2011 2011-03-17 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
133 Nr 25/2011 2011-03-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
134 Nr 24/2011 2011-03-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
135 Nr 23/2011 2011-03-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok oraz zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
136 Nr 22/2011 2011-03-10 w sprawie nadania Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym
137 Nr 21/2011 2011-03-10 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 64/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 24 września 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
138 Nr 20/2011 2011-03-08 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
139 Nr 19/2011 2011-03-04 w sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
140 Nr 18/2011 2011-03-04 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 marca 2008r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
141 Nr 17/2011 2011-02-28 w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych
142 Nr 16/2011 2011-02-28 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie w 2010 r.
143 Nr 15/2011 2011-02-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2007 Starosty Gryfińskiego z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
144 Nr 14/2011 2011-02-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
145 Nr 13/2011 2011-02-28 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
146 Nr 12/2011 2011-02-28 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
147 Nr 11/2011 2011-02-28 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2011 rok
148 Nr 10/2011 2011-02-25 w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Gryfińskiego
149 Nr 9/2011 2011-02-23 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 r.
150 Nr 8/2011 2011-02-11 w sprawie powołania zespołu na okoliczność przekazania Powiatowi Gryfińskiemu mienia i dokumentacji zlikwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zakład Psychiatryczny Pielęgnacyjno Opiekuńczy w Nowym Czarnowie
151 Nr 7/2011 2011-02-07 w sprawie wdrożenia i utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
152 Nr 6/2011 2011-02-02 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
153 Nr 5/2011 2011-01-31 w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej, w zakresie prawidłowości prowadzenia ewidencji i rozliczania projektu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci", realizowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie
154 Nr 4/2011 2011-01-21 w sprawie prowadzenia Centralnego Rejestru Porozumień w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
155 Nr 3/2011 2011-01-21 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w 2011 roku
156 Nr 2/2011 2011-01-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 39/2008 z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
157 Nr 1/2011 2011-01-12 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.