Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 1/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-01-12

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 oraz Nr 106, poz. 675) zarządzam, co następuje:

§ 1. W związku z przystąpieniem do prac związanych z zaprojektowaniem oraz wdrożeniem Sytemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2009 powołuję Panią Barbarę Rawecką - Sekretarz Powiatu - na Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 2. Pełnomocnik, o którym mowa w § 1, jest odpowiedzialny za koordynowanie prac związanych z opracowaniem i wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, a w szczególności za:

 1. uzgodnienie ze Starostą "Polityki jakości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie" oraz przedłożenie projektu opracowania do akceptacji,
 2. przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania zespołu sterującego opracowaniem i wdrożeniem Systemu Jakości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie,
 3. zapewnienie, że procesy potrzebne w systemie zarządzania jakością będą ustanowione, wdrożone i utrzymywane,
 4. przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie powołania zespołu audytorów wewnętrznych dla Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 5. nadzorowanie prac związanych z opracowaniem, wdrożeniem, utrzymaniem i doskonaleniem Systemu Zarządzania Jakością,
 6. przedstawianie najwyższemu kierownictwu sprawozdań dotyczących funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością i wszelkich potrzeb związanych z doskonaleniem,
 7. zapewnienie upowszechnienia w całej firmie świadomości dotyczącej wymagań klienta,
 8. współpracę z konsultantami zewnętrznymi i jednostkami certyfikującymi w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością.

§ 3. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie poszczególnych komórek organizacyjnych do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością w zakresie realizacji zadań o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-01-13 10:52:19
data ostatniej aktualizacji: 2011-01-13 10:52:19

Strona odwiedzona 1350 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.