Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

Zarządzenie Nr 6/2011
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2011-02-02

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 09/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Na podstawie art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz.1578, Nr 254, poz.1700) oraz § 10 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie zatwierdzonego Uchwałą Nr 110/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 października 2003 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 09/2008 Starosty Gryfińskiego z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia stawki wynagrodzenia dla członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gryfinie za wydanie orzeczenia o niepełnosprawności wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 1pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

 2. "1) za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia z udziałem osoby zainteresowanej:
  1. lekarz przewodniczący składu orzekającego - 30,00 zł brutto,
  2. inny specjalista - członek zespołu - 20,00 zł brutto.
  2) za opracowanie i wydanie 1 orzeczenia bez udziału osoby zainteresowanej:
  1. lekarz przewodniczący składu orzekającego - 25,00 zł brutto,
  2. inny specjalista - członek zespołu - 17,00 zł brutto".

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2011r.

Starosta Gryfiński
mgr inż. Wojciech Konarski

data opublikowania: 2011-02-03 10:50:57
data ostatniej aktualizacji: 2011-02-03 10:50:57

Strona odwiedzona 1420 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Zdziarska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.