Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego
lp wybierz nr zarządzenia z dnia opis zarządzenia
1 Nr 138/2013 2013-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
2 Nr 137/2013 2013-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
3 Nr 136/2013 2013-12-31 w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w projekcie planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 rok
4 Nr 135/2013 2013-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
5 Nr 134/2013 2013-12-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
6 Nr 133/2013 2013-12-30 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
7 Nr 132/2013 2013-12-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
8 Nr 131/2013 2013-12-20 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
9 Nr 130/2013 2013-12-19 w sprawie zatwierdzenia projektu planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2014 rok
10 Nr 129/2013 2013-12-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
11 Nr 128/2013 2013-12-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
12 Nr 127/2013 2013-12-17 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
13 Nr 126/2013 2013-12-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
14 Nr 125/2013 2013-12-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
15 Nr 124/2013 2013-12-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
16 Nr 123/2013 2013-12-06 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
17 Nr 122/2013 2013-12-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
18 Nr 121/2013 2013-12-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
19 Nr 120/2013 2013-11-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
20 Nr 119/2013 2013-11-29 w sprawie inwentaryzacji rocznej
21 Nr 118/2013 2013-11-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
22 Nr 117/2013 2013-11-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
23 Nr 116/2013 2013-11-28 w sprawie organizacji stałego dyżuru Starosty Gryfińskiego na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
24 Nr 115/2013 2013-11-28 w sprawie organizacji i funkcjonowania na obszarze powiatu gryfińskiego systemu stałych dyżurów tworzonego na potrzeby podwyższania lub obniżania gotowości obronnej państwa
25 Nr 114/2013 2013-11-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
26 Nr 113/2013 2013-11-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
27 Nr 112/2013 2013-11-27 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
28 Nr 111/2013 2013-11-19 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu usuwania pojazdów z dróg położonych na terenie Powiatu Gryfińskiego
29 Nr 110/2013 2013-11-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
30 Nr 109/2013 2013-11-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
31 Nr 108/2013 2013-11-13 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego
32 Nr 107/2013 2013-11-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
33 Nr 106/2013 2013-10-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
34 Nr 105/2013 2013-10-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
35 Nr 104/2013 2013-10-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 51/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Gryfińskiego
36 Nr 103/2013 2013-10-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 53/2007 z dnia 7 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia zakładowej normy zużycia paliwa w samochodach służbowych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
37 Nr 102/2013 2013-10-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
38 Nr 101/2013 2013-10-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 29/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
39 Nr 100/2013 2013-10-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
40 Nr 99/2013 2013-10-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
41 Nr 98/2013 2013-10-16 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Koordynator projektu
42 Nr 97/2013 2013-10-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 42/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
43 Nr 96/2013 2013-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
44 Nr 95/2013 2013-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
45 Nr 94/2013 2013-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
46 Nr 93/2013 2013-10-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
47 Nr 92/2013 2013-10-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
48 Nr 91/2013 2013-10-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
49 Nr 90/2013 2013-10-02 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
50 Nr 89/2013 2013-10-02 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
51 Nr 88/2013 2013-09-30 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gryfinie
52 Nr 87/2013 2013-09-26 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Finansowo - Księgowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
53 Nr 86/2013 2013-09-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
54 Nr 85/2013 2013-09-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
55 Nr 84/2013 2013-09-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
56 Nr 83/2013 2013-09-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
57 Nr 82/2013 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
58 Nr 81/2013 2013-09-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
59 Nr 80/2013 2013-09-13 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Gryfinie
60 Nr 79/2013 2013-09-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
61 Nr 78/2013 2013-09-09 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
62 Nr 77/2013 2013-08-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
63 Nr 76/2013 2013-08-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
64 Nr 75/2013 2013-08-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
65 Nr 74/2013 2013-08-23 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów osób zamierzających wykonywać transport drogowy taksówką osobową oraz zasad przeprowadzania egzaminów
66 Nr 73/2013 2013-08-22 w sprawie organizacji i działania powiatowego systemu wykrywania i alarmowania.
67 Nr 72/2013 2013-08-19 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
68 Nr 71/2013 2013-08-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 60/2010 z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Finansowo-Księgowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie
69 Nr 70/2013 2013-08-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
70 Nr 69/2013 2013-08-09 w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty Gryfińskiego
71 Nr 68/2013 2013-08-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
72 Nr 67/2013 2013-08-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 130/2010 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia w Starostwie Powiatowym w Gryfinie w sprawie opłat za wydawane dzienniki budowy oraz sporządzane kserokopie dokumentów
73 Nr 66/2013 2013-08-07 w sprawie ustalenia wzoru listy społecznych opiekunów zabytków, wzoru legitymacji oraz wzoru zaświadczenia, wydawanych społecznym opiekunom zabytków
74 Nr 65/2013 2013-07-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
75 Nr 64/2013 2013-07-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
76 Nr 63/2013 2013-07-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
77 Nr 62/2013 2013-07-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
78 Nr 61/2013 2013-07-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
79 Nr 60/2013 2013-07-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
80 Nr 59/2013 2013-06-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
81 Nr 58/2013 2013-06-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
82 Nr 57/2013 2013-06-21 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
83 Nr 56/2013 2013-06-12 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
84 Nr 55/2013 2013-06-10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Gryfińskiego
85 Nr 54/2013 2013-05-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
86 Nr 53/2013 2013-05-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
87 Nr 52/2013 2013-05-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
88 Nr 51/2013 2013-05-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 86/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie
89 Nr 50/2013 2013-05-28 w sprawie wyznaczenia dni i godzin przyjmowania interesantów w niektórych komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
90 Nr 49/2013 2013-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
91 Nr 48/2013 2013-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
92 Nr 47/2013 2013-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
93 Nr 46/2013 2013-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
94 Nr 45/2013 2013-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
95 Nr 44/2013 2013-05-24 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
96 Nr 43/2013 2013-05-14 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
97 Nr 42/2013 2013-05-13 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
98 Nr 41/2013 2013-05-06 w sprawie powołania Komisji do wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
99 Nr 40/2013 2013-05-02 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
100 Nr 39/2013 2013-05-02 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
101 Nr 38/2013 2013-04-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
102 Nr 37/2013 2013-04-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
103 Nr 36/2013 2013-04-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
104 Nr 35/2013 2013-04-23 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
105 Nr 34/2013 2013-04-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
106 Nr 33/2013 2013-04-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
107 Nr 32/2013 2013-04-16 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
108 Nr 31/2013 2013-04-15 w sprawie używania pojazdów prywatnych do celów służbowych
109 Nr 30/2013 2013-04-15 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2011 z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
110 Nr 29/2013 2013-04-12 w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
111 Nr 28/2013 2013-04-05 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Obsługi Rady i Zarządu Starostwa Powiatowego w Gryfinie
112 Nr 27/2013 2013-04-04 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 52/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie
113 Nr 26/2013 2013-03-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
114 Nr 25/2013 2013-03-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
115 Nr 24/2013 2013-03-29 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
116 Nr 23/2013 2013-03-25 w sprawie ustalenia regulaminu wewnętrznego samodzielnego stanowiska pracy ds. archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie
117 Nr 22/2013 2013-03-15 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
118 Nr 21/2013 2013-03-14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu gryfińskiego
119 Nr 20/2013 2013-03-14 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości zabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa, oznaczonych nr działek 3/5 i 3/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Klępicz, gmina Moryń przeznaczonej do sprzedaży w trzecim przetargu
120 Nr 19/2013 2013-03-13 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
121 Nr 18/2013 2013-03-12 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Gryfińskiego w roku 2013
122 Nr 17/2013 2013-03-08 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2013 Starosty Gryfińskiego z dnia 21 stycznia 2013r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie na kadencję w latach 2013 - 2017
123 Nr 16/2013 2013-02-28 w sprawie nadania Certyfikatu Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym
124 Nr 15/2013 2013-02-28 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
125 Nr 14/2013 2013-02-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
126 Nr 13/2013 2013-02-22 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
127 Nr 12/2013 2013-02-21 w sprawie ustalenia Regulaminu wewnętrznego Biura Ochrony Informacji Niejawnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie
128 Nr 11/2013 2013-02-21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Gryfinie za 2012 rok
129 Nr 10/2013 2013-02-21 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 66/2009 Starosty Gryfińskiego z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego
130 Nr 9/2013 2013-02-20 w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
131 Nr 8/2013 2013-02-18 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
132 Nr 7/2013 2013-02-14 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
133 Nr 6/2013 2013-02-11 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2013 r.
134 Nr 5/2013 2013-02-05 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny złożonych ofert w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia z zakresu: przechowywania na parkingu strzeżonym pojazdów przewożących towary niebezpieczne usuniętych z dróg na terenie Powiatu Gryfińskiego
135 Nr 4/2013 2013-01-31 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
136 Nr 3/2013 2013-01-25 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 143/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok oraz zarządzenia Nr 144/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2013 rok
137 Nr 2/2013 2013-01-21 w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Gryfinie na kadencję w latach 2013 - 2017
138 Nr 1/2013 2013-01-08 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 79/2012 Starosty Gryfińskiego z dnia 09 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Gryfinie
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.