Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Elektroniczny urząd

Telefony wewnętrzne ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino

Telefony wewnętrzne
Archiwum zakładowe - samodzielne stanowisko pracy ds. archiwum zakładowego
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Magdalena Bołbot - Inspektor
tel. wew. 252, 260
pok. 5a (parter)
Telefony wewnętrzne
Koordynator ds. dostępności
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Ewa Dobosiewicz - Koordynator ds. dostępności
tel. wew. 228
pok. 209 (II piętro)
Telefony wewnętrzne
Powiatowy Rzecznik Konsumentów
 91-404-50-00    91-404-50-00 w.259
Agata Jakubik - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. wew. 259
pok. 13B (parter)
prowadzi sprawy z zakresu ochrony konsumentów
Bartosz Puk - Referent
tel. wew. 259
pok. 13B (parter)
Telefony wewnętrzne
Referat Informatyki
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Waldemar Trzeciak - Kierownik Referatu
tel. wew. 215
pok. 6 (parter)
Marcin Konopnicki - Zastępca Kierownika
tel. wew. 246
pok. 5 (parter)
Wojciech Sztanga - Główny Specjalista
tel. wew. 246
pok. 5 (parter)
Telefony wewnętrzne
Referat Kontroli i Audytu Wewnętrznego
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Edyta Szturo - Kierownik Referatu
tel. wew. 245
pok. 113 (I piętro)
Monika Pasturczak - Główny Specjalista
tel. wew. 245
pok. 113 (I piętro)
Andrzej Urbański - Audytor Wewnętrzny
tel. wew. 245
pok. 113 (I piętro)
Telefony wewnętrzne
Sekretariat
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Telefony wewnętrzne
Wydział Architektury i Budownictwa
 91-416-40-33, 91-404-50-00    91-416-40-33
Grzegorz Kłapouch - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 234
pok. 108 (I piętro)
Agnieszka Mateusiak - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. wew. 242
pok. 109 (I piętro)
Beata Sosin - Starszy Inspektor
tel. wew. 236
pok. 110 (I piętro)
Agata Miszczyk - Starszy Inspektor
tel. wew. 214
pok. 107 (I piętro)
Adam Machniak - Starszy Inspektor
tel. wew. 262
pok. 111 (I piętro)
Bogdan Adrabiński - Inspektor
tel. wew. 214
pok. 107 (I piętro)
Marta Sikora - Podinspektor
tel. wew. 235
pok. 111 (I piętro)
Kamila Rawa-Misiaszek - Podinspektor
tel. wew. 236
pok. 110 (I piętro)
Małgorzata Wypchło - Sekretarka
tel. wew. 241
pok. 112 (I piętro)
Telefony wewnętrzne
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Elżbieta Lorenowicz-Bień - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 231
pok. 210 (II piętro)
Monika Baczyńska-Padjasek - Starszy Inspektor
tel. wew. 223
pok. 205 (II piętro)
Sylwia Sowińska - Starszy Inspektor
tel. wew. 223
pok. 205 (II piętro)
Wioleta Marczak - Inspektor
tel. wew. 221
pok. 205 (II piętro)
Aleksandra Nykiel - Inspektor
tel. wew. 221
pok. 205 (II piętro)
Katarzyna Łabuda - Inspektor
tel. wew. 221
pok. 205 (II piętro)
Telefony wewnętrzne
Wydział Finansowo-Księgowy
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Sylwia Skrzyniarz - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 226
pok. 201 (II piętro)
Mariola Płuciennik - Zastępca Głównego Księgowego
tel. wew. 227
pok. 201 (II piętro)
Katarzyna Żurawska - Główny Specjalista
tel. wew. 224
pok. 202 (II piętro)
Katarzyna Niewiadomska - Główny Specjalista
tel. wew. 240
pok. 206 (II piętro)
Barbara Truszkiewicz - Główny Specjalista
tel. wew. 264
pok. 202 (II piętro)
Agnieszka Bednarska - Starszy Inspektor
tel. wew. 264
pok. 204 (II piętro)
Daria Niezbrzycka - Inspektor
tel. wew. 232
pok. 206 (II piętro)
Izabella Serafin - Inspektor
tel. wew. 230
pok. 204 (II piętro)
Anna Jurczyk - Inspektor
tel. wew. 240
pok. 206 (II piętro)
Edyta Gutek - Inspektor
tel. wew. 240
pok. 206 (II piętro)
Magdalena Chmura-Nycz - Inspektor
tel. wew. 230
pok. 204 (II piętro)
Monika Kisielica - Inspektor
tel. wew. 230
pok. 204 (II piętro)
Katarzyna Kluczyńska - Inspektor
tel. wew. 230
pok. 204 (II piętro)
Joanna Gała - Podinspektor
tel. wew. 224
pok. 202 (II piętro)
Telefony wewnętrzne
Wydział Komunikacji i Transportu
 91-416-24-50, 91-416-42-76, 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Aneta Płóciennik-Śmiałkowska - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 202
pok. 4 (parter)
Urszula Przetak - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. wew. 204
pok. 10 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu usuwania pojazdów z drogi oraz transportu publicznego
Edyta Celmer - Starszy Inspektor
tel. wew. 205
pok. 9 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu transportu drogowego oraz ośrodków szkolenia kierowców
Małgorzata Kuziemko - Starszy Inspektor
tel. wew. 209
pok. 3 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach, nakładania kar za niedokonanie obowiązku zarejestrowania, zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu, wydawania zezwoleń na imprezy, które wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny
Ewa Kotarska - Starszy Inspektor
tel. wew. 206
pok. 2 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Małgorzata Białek - Starszy Inspektor
tel. wew. 206
pok. 2 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Sylwia Gawrońska-Mortusiewicz - Starszy Inspektor
tel. wew. 206
pok. 2 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu wydawania uprawnień do kierowania pojazdami
Marcin Pazik - Inspektor
tel. wew. 210
pok. 1 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu rejestracji pojazdów
Danuta Kopczak - Inspektor
tel. wew. 208
pok. 1 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu rejestracji pojazdów
Agata Bosak - Inspektor
tel. wew. 205
pok. 9 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu transportu drogowego oraz ośrodków szkolenia kierowców
Magda Zwierzyńska - Inspektor
tel. wew. 233
pok. 3 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu zarządzania ruchem na drogach, nakładania kar za niedokonanie obowiązku zarejestrowania, zgłoszenia nabycia i zbycia pojazdu, wydawania zezwoleń na imprezy, które wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny
Anna Klepacka - Podinspektor
tel. wew. 207
pok. 1 (parter)
prowadzi sprawy z zakresu rejestracji pojazdów
Marta Kozłowska - Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
tel. wew. 206
pok. 2 (parter)
Telefony wewnętrzne
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Aneta Stachów - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 257
pok. 11 (parter)
Patrycja Gągorek-Iwasyszyn - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. wew. 257
pok. 11 (parter)
Marta Gawrońska - Inspektor
tel. wew. 229
pok. 12 (parter)
Izabela Kopczyńska - Inspektor

pok. 12 (parter)
Paulina Kołodziejczyk - Podinspektor
tel. wew. 229
pok. 12 (parter)
Telefony wewnętrzne
Wydział Organizacji i Informacji
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Agnieszka Turek - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 212
pok. 207 (II piętro)
Katarzyna Stalinger - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. wew. 228
pok. 209 (II piętro)
Ewa Dobosiewicz - Główny Specjalista, Starszy Specjalista do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
tel. wew. 228
pok. 209 (II piętro)
Agnieszka Figura-Dorawa - Podinspektor
tel. wew. 213
pok. 208 (II piętro)
Dorota Zielińska - Podinspektor
tel. wew. 213
pok. 208 (II piętro)
Magdalena Sosnowska - Sekretarka
tel. wew. 219
pok. 104 (I piętro)
Agnieszka Gajowska - Pracownik I stopnia wykonujący zadania w ramach robót publicznych
tel. wew. 213
pok. 208 (II piętro)
Telefony wewnętrzne
Wydział Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Grzegorz Łaniucha - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 244
pok. 101 (I piętro)
Marcin Wypchło - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. wew. 249
pok. 101 (I piętro)
Stojan Diakowski - Główny Specjalista
tel. wew. 217
pok. 102 (I piętro)
Artur Zubala - Inspektor
tel. wew. 217
pok. 102 (I piętro)
Telefony wewnętrzne
Wydział Zarządzania Drogami
 91-404-50-00    91-404-50-00 wew. 248
Arkadiusz Durma - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 258
pok. 116 (I piętro)
Adam Świątek - Zastępca Naczelnika Wydziału
tel. wew. 218
pok. 103 (I piętro)
Paweł Nycz - Starszy Inspektor
tel. wew. 216
pok. 103 (I piętro)
Arleta Szejler - Starszy Inspektor
tel. wew. 247
pok. 103 (I piętro)
Marzena Wieczorek - Starszy Inspektor
tel. wew. 269
pok. 114 (I piętro)
Piotr Brzęczek - Inspektor
tel. wew. 238
pok. 103 (I piętro)
Kornelia Zięba - Inspektor
tel. wew. 269
pok. 114 (I piętro)
Mirosław Klasa - Inspektor
tel. wew. 218
pok. 103 (I piętro)
Sandra Stalinger - Pomoc Administracyjna
tel. wew. 269
pok. 114 (I piętro)
Telefony wewnętrzne
Wydział Zarządzania Kryzysowego
 91-404-50-00    91-416-20-89
Krzysztof Krawczyk - Naczelnik Wydziału
tel. wew. 255
pok. 8 (parter)
Robert Hołubowski - Starszy Inspektor
tel. wew. 254
pok. 8 (parter)
Paweł Boruta - Podinspektor
tel. wew. 256
pok. 8 (parter)
 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.