Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Elektroniczny urząd

Załatwianie spraw - procedury

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
ul. 11 Listopada 16D, 74-101 Gryfino, tel. 91-404-50-00

Zasady udzielania dotacji ze środków finansowych powiatu gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 1. PODSTAWA PRAWNA
  Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).
 2. WYMAGANE DOKUMENTY
  1. Wniosek o przyznanie dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) - pobierz.
 3. OPŁATY
  Nie wnosi się opłaty skarbowej
 4. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
  o termin składania wniosków na piśmie na właściwym druku: od 1 kwietnia do 31 lipca roku poprzedzającego rok realizacji zadania.
 5. TRYB ODWOŁAWCZY
  Tryb odwoławczy w tym postępowaniu nie obowiązuje, ponieważ procedura określona w Uchwale Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, nie wynika z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 6. MIEJSCE SKŁADANIA FORMULARZA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
  Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 lub ul. 11 Listopada 16D
 7. UWAGI
  • Uchwała Nr XX/139/2016 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  • Zgodnie z § 2 ust. ww. uchwały:
   Wnioskodawcy, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą ubiegać się o dotacje wyłącznie na zadania z zakresu gospodarki odpadami oraz ochrony powietrza. Dofinansowanie obejmuje:
   1. wymianę starego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, tj.:
    1. kocioł gazowy,
    2. kocioł olejowy,
    3. kocioł elektryczny,
    4. kocioł na biomasę,
    5. ekologiczny niskoemisyjny kocioł retortowy na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
   2. zakup ekologicznych źródeł ciepła, w budynkach nowo wybudowanych, tj.:
    1. kotła gazowego,
    2. kotła olejowego,
    3. kotła elektrycznego,
    4. kotła na biomasę,
    5. ekologicznego niskoemisyjnego kotła retortowego na paliwo stałe (ekogroszek lub pelet),
   3. zakup układu solarnego;
   4. zakup pompy ciepła;
   5. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych, położonych na terenie powiatu gryfińskiego, rozumianego jako:
    1. demontaż pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest,
    2. transport odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania poprzez składowanie,
    3. unieszkodliwienie poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku.
   6. § 3. Wysokość dofinansowania wynosi 50 % kosztów rzeczywistych zadania określonych w § 2 ust. 4 nie więcej jednak niż 4000 zł.

  data opublikowania: 2014-07-18 10:44:03
  data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 12:20:40

  Strona odwiedzona 4200 razy
  Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Agata Bazydło
  Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.