Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - fundusze unijne

Asystent w pracy

Asystent w pracy

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż przygotowuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczący przeprowadzenia cyklu szkoleń dla pracowników współpracujących w swym środowisku pracy z osobami niepełnosprawnymi. Celem projektu będzie zwiększenie umiejętności pracowników zakresie współpracy z niepełnosprawnymi partnerami.

Szkolenia mają przygotowywać wybranych pracowników do świadczenia specjalnej pomocy w formie asystenta niepełnosprawnego pracownika. Pracodawca może otrzymać ze środków PERON zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu zatrudnionemu w zakładzie pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonywania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy.

W ramach projektu przewiduje się realizację kilkudniowego szkolenia obejmującego m.in. następujące zagadnienia: rodzaje i specyfika niepełnosprawności oraz wybrane problemy z zakresu pedagogiki specjalnej, przepisy prawne regulujące status i uprawnienia osób niepełnosprawnych, umiejętności interpersonalne i komunikacyjne, pierwsza pomoc, trening radzenia sobie ze stresem.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Przewidywany termin szkoleń - 2007 r.

Koszt szkolenia, w tym: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia będą w całości pokrywane ze środków EFS.

W przypadku pracodawców będących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. nr 173, poz. 1807) pomoc udzielona w ramach projektu w postaci bezpłatnych szkoleń pracowników łącznie z inną pomocą de minimis uzyskaną przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień jej udzielenia nie może przekroczyć równowartości w zł kwoty brutto 100.000,00 euro.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wypełnienie ANKIETY INFORMACYJNEJ uiszczonej na stronie www.pfron.org.pl w terminie do dnia 6 marca 2006r. Zgłoszenia zostaną wykorzystane do określenia ilości osób - adresatów szkoleń. Rekrutacja uczestników szkoleń odbędzie się na podstawie odrębnej ankiety udostępnionej po przyjęciu projektu do realizacji.

data opublikowania: 2006-03-06 14:25:21
data ostatniej aktualizacji: 2006-03-06 14:25:21

Strona odwiedzona 1748 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Urszula Kwietniewska-Łacny
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.