Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia ustalenia przebiegu granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 62, położonej w obrębie Polesiny, gmina Widuchowa

Gryfino, dnia 29 listopada 2022 r.

GP.6620d.37.2022.BŁ

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021r. poz. 1990 tj.), § 32 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021r. poz. 1390) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.1765.2022

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 09:00 zostanie przeprowadzone ustalenie przebiegu granic nieruchomości określające granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 62 położona w obrębie Polesiny, gmina Widuchowa.

Z opisaną nieruchomością sąsiaduje działka nr 63/1, położona w obrębie Polesiny.

Spotkanie zainteresowanych odbędzie się w dniu 14 grudnia 2022 r. o godz. 09:00; miejsce spotkania - Polesiny, przy budynku nr 17.

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie Strony.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie Stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

data opublikowania: 2022-11-30 07:45:40
data ostatniej aktualizacji: 2022-11-30 07:45:40

Strona odwiedzona 111 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Beata Łapecińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.