Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych - dotyczy działek nr 202/2, 202/5, 202/7, 208/8 obręb Bielin, gmina Moryń

Szczecin, dnia 30 listopada 2022 r.

Nasz znak: SZ.ZUZ.4.4210.226.2022.TS

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 t.j.) oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu, na wniosek Gminy Moryń postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu z drenażem z biologicznej oczyszczalni ścieków (działka nr 202/2 obręb 0011 Bielin, gmina Moryń)
 2. usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych zlokalizowanych we wsi Macierz (na działkach nr 202/5, 202/7, 202/8 obręb 0011 Bielin), do ziemi za pomocą wylotu z drenażem (działka nr 202/2 obręb 0011 Bielin, gmina Moryń).

Z uwagi na fakt , że liczba stron przedmiotowego postępowania administracyjnego przekracza 10, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 401 ust.3 i 4 ustawy Prawo wodne oraz § 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje zainteresowane strony tj. współwłaścicieli działki nr 202/2 obręb 0011 Bielin, iż stanowią strony przedmiotowego postępowania.

Z aktami sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 19, po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 032 925 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 79a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamiam, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie materiałów zgromadzonych przez organ.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

 1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW Wody Polskie
 2. BIP Urząd Miejski w Moryniu
 3. BIP Starostwo Powiatowe w Gryfinie
 4. ZUZ aa.

data opublikowania: 2022-12-06 08:50:06
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-06 08:50:06

Strona odwiedzona 102 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.