Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Wykaz dotyczący nieruchomości oznaczonej nr działki 537, położonej w obrębie ewidencyjnym Gryfino 4, gmina Gryfino, przeznaczonej do dzierżawy

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościNieruchomość oznaczona jako dzialka nr: 537, położona w obrębie ewidencyjny Gryfino 4, gm. Gryfino.
Właściciel: Gmina Gryfino,
Wieczysty użytkownik gruntu: Skarb Państwa.
Księga wieczysta nr: SZ1Y/00018357/2.
Użytki: Bi (budynki inne).
Powierzchnia nieruchomości1,2983 ha
Opis nieruchomościSkarb Państwa jest wieczystym użytkownikiem gruntu oraz właścicielem zabudowań. Nieruchomość zabudowana budynkami niemieszkalnymi o łącznej pow. zabudowy 2155 m2. Działka położona jest na obrzeżach południowej części miasta Gryfina, przy drodze krajowej nr 31. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowią tereny kolejowe, rolne i leśne. Teren nieruchomości ogrodzony oraz zagospodarowany dla celów prowadzenia działalności gospodarczej.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNieruchomość przeznaczona jest do dzierżawy na cele działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem tartaku i usług związanych z tą działalnością.
Termin zagospodarowania nieruchomości-
Cena nieruchomości-
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego-
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy2 521,50 zł brutto miesięcznie (w tym podatek VAT 23%)
Terminy wnoszenia opłatCzynsz dzierżawny płatny jest miesięcznie w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury, przez okres trwania dzierżawy.
Zasady aktualizacji opłatCzynsz dzierżawny może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku w oparciu o ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskaźnik wzrostu cen towarów i usług lub w oparciu o decyzje organów własnych. Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat wynikających z użytkowania terenu.
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do dzierżawy w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 3 lat.

Uwaga: wszelkie koszty związane z dzierżawą nieruchomości (w tym podatek od nieruchomości) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z zagospodarowaniem działki ponosi dzierżawca.

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 07.12.2022 r. - do 28.12.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.91/4162215 wew.125.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

Gryfino, dnia 05.12.2022 r.

data opublikowania: 2022-12-08 08:13:13
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-08 08:13:13

Strona odwiedzona 186 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.