Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 239/48, położonej w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, gmina Cedynia, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do darowizny na rzecz Gminy Cedynia.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00036852/4
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 239/48 położona w obrębie ewidencyjnym Osinów Dolny, Gmina Cedynia.
Powierzchnia nieruchomości1,9898 ha
Opis nieruchomościNieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy rzece Odrze. W otoczeniu znajdują się obiekty handlowo-usługowe i parkingi oraz przejście graniczne. Działka ma kształt nieregularny z niewielkimi różnicami wysokości, teren nieogrodzony.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaDla terenu na którym zlokalizowana jest nieruchomość obowiązuje Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Cedynia Nr XXXII/337/2018 z dnia 28.02.2018 r. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1KS1, gdzie przeznaczeniem terenu jest obsługa komunikacji samochodowej - parkingi publiczne. Natomiast uzupełniające przeznaczenie terenu to budynki i obiekty zaplecza sanitarnego, administracji, komunikacja wodna, przystanie wodne.
Termin zagospodarowania nieruchomości 
Cena nieruchomości574.900,00 zł
VAT 
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 
Terminy wnoszenia opłat 
Zasady aktualizacji opłat 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do zbycia w drodze darowizny na rzecz Gminy Cedynia w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie promocji walorów turystycznych regionu.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

Uwaga: wszelkie koszty związane z przekazaniem nieruchomości w drodze darowizny (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 07.12.2022 r. do 28.12.2022.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.914162215 wew.150.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 310/2022 z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

data opublikowania: 2022-12-08 09:17:18
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-08 09:17:18

Strona odwiedzona 94 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.