Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki 53 w udziale do 1/4, położonej w obrębie ewidencyjnym Dolsko, gmina Moryń, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

STAROSTA GRYFIŃSKI zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00003863/4
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 53 w udziale 1/4, położona w obrębie ewidencyjnym Dolsko, gmina Moryń. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: Br-RIIIa - grunty rolne zabudowane (0,17ha).
Powierzchnia nieruchomości0,17 ha w udziale do 1/4
Opis nieruchomościPrzedmiotowa działka położona jest w miejscowości Dolsko. Bezpośrednie sąsiedztwo działki stanowi zabudowa mieszkaniowa o charakterze zabudowy zagrodowej oraz tereny rolnicze. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni brukowej oświetlonej. Kształt działki jest regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości występuje napowietrzna sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń uchwalonym uchwałą nr XXVII/226/2022 z dnia 28.06.2022 r., obszar na którym znajduje się działka oznaczony jest jako tereny rolnicze.
Termin zagospodarowania nieruchomości 
Cena nieruchomości7.440,00 zł
VATZwolniony - art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 
Terminy wnoszenia opłat 
Zasady aktualizacji opłat 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 19.10.2023 r.

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 07.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.914162215 wew.150.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 232/2023 z dnia 22 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Skarbu Państwa we współwłasności nieruchomości.

data opublikowania: 2023-09-07 08:13:23
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-07 08:13:23

Strona odwiedzona 181 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.