Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej nr działki nr 179/2, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłosów, gmina Mieszkowice, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

STAROSTA GRYFIŃSKI
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomościKW nr SZ1Y/00061288/3
Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona numerem działki 179/2, położona w obrębie ewidencyjnym Kłosów, gmina Mieszkowice. Według danych z ewidencji gruntów i budynków działka posiada użytki: RV - grunty orne (0,08 ha).
Powierzchnia nieruchomości0,08 ha
Opis nieruchomościDziałka położona jest ok. 1 km od centrum miejscowości Kłosów. Nieruchomość posiada pośredni dostęp do drogi krajowej DK nr 31 poprzez drogi gminne. Kształt działki mocno nieregularny, teren pofałdowany. Działka nie jest uzbrojona. W zasięgu nieruchomości występują: sieć elektroenergetyczna, woda, kanalizacja.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaNieruchomość leży na terenie, który nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren działki oznaczony jest częściowo jako tereny rolnicze i w części jako tereny wód powierzchniowych.
Termin zagospodarowania nieruchomości 
Cena nieruchomości13.510,00 zł
VATZwolniony - art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy 
Terminy wnoszenia opłat 
Zasady aktualizacji opłat 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawęNieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 19.10.2023 r.

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 07.09.2023 r. do 28.09.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel.914162215 wew.150.

Miejsce publikacji:

 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 205/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.

data opublikowania: 2023-09-07 09:39:29
data ostatniej aktualizacji: 2023-09-07 09:39:29

Strona odwiedzona 172 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.