Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - komunikaty

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działka nr 1/6, obręb Markocin, gmina Cedynia

Szczecin, dnia 02 października 2023 r.

Nasz znak:
SZ.ZUZ.4.4210.42.2023.MD

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 28 września 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.42.2023.MD udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego - studni głębinowej, na działce o numerze ewidencyjnym 1/6 obręb geodezyjny 0004 Markocin, gmina Cedynia,
 2. usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych za pomocą projektowanej studni (działka o numerze ewidencyjnym 1/6 obręb geodezyjny 0004 Markocin, gmina Cedynia).

Mając na uwadze nieuregulowany stan prawny nieruchomości, stosownie do przepisów art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie informuje zainteresowane strony, tj. właścicieli i współwłaścicieli działek o numerach ewidencyjnych 1/5, 1/6, 1/7 obręb geodezyjny 0004 Markocin, gmina Cedynia; 78/2, 78/4 i 78/3 obręb geodezyjny Piaski, gmina Cedynia, że stanowią strony przedmiotowego postępowania.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie przy ul. ul. Mieszka I 33, po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 033 577 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

 1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW Wody Polskie
 2. BIP Urzędu Gminy Cedynia
 3. BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 4. ZUZ aa.

data opublikowania: 2023-10-13 12:43:16
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-13 12:43:16

Strona odwiedzona 188 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.