Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Archiwum

Zawiadomienie o wznowieniu znaków granicznych


Gryfino, dnia 20 grudnia 2021 r.

GP.6620d.37.2021.JL

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021. 1990 t.j.), § 32 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021. 1390 t.j.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.1308.2021

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 11 stycznia 2022 r. zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych dla działki nr 395 obręb Czepino, gmina Gryfino- KW SZ1Y/00041376/1.

Z opisaną nieruchomością sąsiaduje działka nr 414/2- KW SZ1Y/00013036/1 w obrębie Czepino, gmina Gryfino, której podmioty, nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby.

Spotkanie zainteresowanych odbędzie się w dniu 11 stycznia 2022 r. o godzinie 14:00 na działce nr 414/2 na granicy z działką 395, obręb Czepino, gmina Gryfino.

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

data opublikowania: 2021-12-21 08:30:59
data ostatniej aktualizacji: 2021-12-21 08:30:59

Strona odwiedzona 214 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Joanna Lewandowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.