Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - teren działki nr 16/2, obręb Białęgi, gmina Chojna

Obwieszczenie w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 09 grudnia 2022 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW dotyczącej:

1. zmiany decyzji ostatecznej Starosty Gryfińskiego z dnia 15 października 2013 r., znak: OŚ.6341.51.2013.BG udzielającą w pkt 2 "Wodociągom Zachodniopomorskim" Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 16/2 obr. Białęgi gm. Chojna w następujący sposób:
1.1. zmiany zapisu zawartego w pkt 2. lit. a ww. decyzji:
1.1.1. z zapisu: "ilość pobieranej wody, przeznaczonej do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych mieszkańców miejscowości Białęgi:
Qmax.h =1,3 m3/h,
Qśr.d=9,0 m3/d,
Qmax.r=3285 m3/r",
1.1.2. na zapis: "ilość pobieranej wody, przeznaczonej do celów bytowo-gospodarczych oraz przeciwpożarowych mieszkańców miejscowości Białęgi:
Qmax.s.=0,00036 m3/s
Qśr.d.=14,15 m3/d,
Qdop. rocz.=5 164,8 m3/r",
1.2. pozostałe punkty decyzji pozostawić bez zmian.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne oraz art 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje zainteresowane strony tj. właścicieli/współwłaścieli działek o nr 16/1, 16/2, 25/2, 28/1, 28/4, 29/1, 30 obręb Białęgi, gmina Chojna, iż stanowią strony przedmiotowego postępowania.
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 19, po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 032 925 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.
Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

Otrzymują:
1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW Wody Polskie
2. BIP Starostwo Powiatowe w Gryfinie
3. Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Chojnie
4. Sołectwo Białęgi przez Urząd Miejski w Chojnie
5. ZUZ aa.

data opublikowania: 2022-12-14 11:00:19
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-14 11:00:19

Strona odwiedzona 266 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.