Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Ogłoszenia

Archiwum

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Gryfinie, zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych do najmu na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej
i katastru nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 336/5, położona w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, gmina Gryfino, posiadająca urządzoną księgę wieczystą nr SZ1Y/00048093/2.

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 131/4, położona w obrębie ewidencyjnym
2 m. Trzcińsko-Zdrój, gmina Trzcińsko-Zdrój, posiadająca urządzoną księgę wieczystą
nr SZ1Y/00047321/3.

Powierzchnia nieruchomości

3,6548 ha

1,0268 ha

Opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 336/5 o pow. 3,6548 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo, w m. Dębce. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, nieruchomość oznaczona jest użytkami Bi (inne tereny zabudowane), Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe), N (nieużytki), PsIV (pastwiska trwałe), RIIIb (grunty orne).

Nieruchomość zabudowana, oznaczona numerem działki 131/4 o pow. 1,0268 ha, położona
w obrębie ewidencyjnym 2 m. Trzcińsko-Zdrój, przy ul. Aleja Róż. Zgodnie z danymi ewidencji gruntów i budynków, nieruchomość oznaczona
jest użytkiem Bi (inne tereny zabudowane).

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

-----------

-----------

Termin zagospodarowania nieruchomości

----------

----------

Cena nieruchomości

----------

----------

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

----------

----------

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu
lub dzierżawy

2 800,00 zł brutto

2 485,00 zł brutto

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz najmu płatny jest rocznie w terminie
do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przez okres trwania umowy najmu.

Czynsz najmu płatny jest rocznie w terminie
do 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, przez okres trwania umowy najmu.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz najmu może być waloryzowany
nie częściej niż raz w roku w oparciu
o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

Czynsz najmu może być waloryzowany
nie częściej niż raz w roku w oparciu
o stosowne obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług.

Informacje
o przeznaczeniu
do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem
lub dzierżawę

Nieruchomość oznaczona ww. numerem działki została przeznaczona do oddania w najem
w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat,
z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Dębcach.

Nieruchomość oznaczona ww. numerem działki została przeznaczona do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 5 lat,
z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, dotyczącego prowadzenia Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie
art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

------------

------------

data opublikowania: 2022-12-14 13:04:58
data ostatniej aktualizacji: 2022-12-14 13:04:58

Strona odwiedzona 305 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.