Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Zawiadomienie o wydaniu decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych w związku z inwestycją budowy gazociągu

Szczecin, dnia 20 października 2023 r.

Nasz znak:
SZ.ZUZ.4.4210.178.2023.MD

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz zgodnie z art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w związku z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 17 października 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.178.2023.MD stwierdzającej wygaśnięcie pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. usługi wodne obejmujące odwodnienie wykopów budowlanych na czas trwania budowy obiektów kubaturowych, na działkach o numerach ewidencyjnych 69/4, 62/5, 66/4, 63/3, 62/6 obręb Krajnik, gmina Gryfino, w związku z inwestycją pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra" udzielonego w punkcie 5 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.74.2021.AP,
 2. szczególne korzystanie z wód odprowadzanie wód do wód powierzchniowych - rzeki Pniewa (działka o numerze ewidencyjnym 87/1 obręb Krajnik, gmina Gryfino), pochodzącej z odwodnienia wykopów budowlanych na czas trwania budowy obiektów kubaturowych, wylotem wymienionym w pkt 3 niniejszej decyzji, w związku z inwestycją pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie - Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra" udzielonego w punkcie 7 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 29 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.74.2021.AP,
 3. usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych z rzeki Tywy - działka o numerze ewidencyjnym 273 obręb geodezyjny Lubanowo, gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie, udzielonego w punkcie 1 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.96.2021.MD,
 4. usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki Tywy - działka o numerze ewidencyjnym 273 obręb geodezyjny Lubanowo, gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie, udzielonego w punkcie 3 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.96.2021.MD,
 5. usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki Pniewy - działka o numerze ewidencyjnym 87/1 obręb geodezyjny Krajnik, gmina Gryfino, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie, udzielonego w punkcie 5 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 16 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.96.2021.MD,
 6. usługi wodne obejmujące pobór wód powierzchniowych z rzeki Tywy - działka o numerze ewidencyjnym 273 obręb geodezyjny Lubanowo, gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie dla potrzeb realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" udzielonego w punkcie 7 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.139.2021.AP,
 7. usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych rzeki Tywy - działka o numerze ewidencyjnym 273 obręb geodezyjny Lubanowo, gmina Banie, powiat gryfiński, woj. zachodniopomorskie dla potrzeb realizacji inwestycji pn. "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" udzielonego w punkcie 9 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.139.2021.AP,
 8. usługi wodne obejmujące odwodnienie wykopów budowlanych na czas trwania budowy gazociągu dla potrzeb realizacji inwestycji "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" udzielonego w punkcie 5 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 12 lipca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.126.2021.MD,
 9. szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód do urządzeń wodnych - rowów melioracyjnych oraz do wód, pochodzących z odwodnienia wykopów budowlanych na czas trwania budowy gazociągu, pięcioma wylotami wymienionymi w pkt 3 decyzji, dla potrzeb realizacji inwestycji "Budowa gazociągu w/c DN700 MOP 8,4 MPa relacji Przywodzie-Dolna Odra "Przyłączenie do sieci przesyłowej Elektrowni Dolna Odra"" udzielonego w punkcie 7 decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie z dnia 12 lipca 2021 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.126.2021.MD.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie przy ul. ul. Mieszka I 33, po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 033 577 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

 1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW WP
 2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Gryfino
 3. BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 4. BIP Urzędu Gminy Banie
 5. BIP Urzędu Gminy Widuchowa
 6. ZUZ aa.

data opublikowania: 2023-10-26 09:19:32
data ostatniej aktualizacji: 2023-10-26 09:19:32

Strona odwiedzona 184 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.