Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego nabycia mienia na Skarb Państwa - Gmina Cedynia

Gryfino, dnia 06 listopada 2023 r.

GN.6820.2.2023.JI

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Starosta Gryfiński działając na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 25e ust. 1, 2, 10, 11 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 685 z późn. zm.) zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nieodpłatnego nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa reprezentowany przez Starostę Gryfińskiego - wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, mienia pozostałego po podmiocie wykreślonym z Krajowego Rejestru Sądowego pn. "GRAFF" spółka z o. o. z siedzibą w Cedyni, nr KRS - 0000194862. W skład mienia wchodzi prawo własności do nieruchomości oznaczonych jako działki nr: 225 o pow. 2,67 ha, księga wieczysta nr SZ1Y/00034735/4 i 226 o pow. 0,56 ha, księga wieczysta SZ1Y/00016807/8, położonych w obrębie ewidencyjnym Cedynia 2, gmina Cedynia.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony mają możliwość brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenie się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów, a także przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ulicy Sprzymierzonych 4, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, II piętro, pok. 34, w godz. pracy urzędu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Zapoznanie się z aktami sprawy nie jest obowiązkowe.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Otrzymują:

 1. strony postępowania zgodnie z rozdzielnikiem włączonym do akt sprawy,
 2. a/a (WGN).

data opublikowania: 2023-11-08 08:41:25
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-08 08:41:25

Strona odwiedzona 174 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Jolanta Ilińska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.