Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum

Informacja o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - działki nr 214/2 i 729 obręb Lisie Pole, gmina Chojna

Szczecin, dnia 30 października 2023 r.

Nasz znak:
SZ.ZUZ.4.4210.22.2023.ED

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

zawiadomienie o wydaniu decyzji w dniu 27 października 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.22.2023.ED w sprawie o:

 1. wygaszenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. pobór wody podziemnej z ujęcia położonego w miejscowości Lisie Pole, gm. Chojna (dz. nr 214/2), składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2, udzielonego w punkcie II ppkt 1 decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 19 grudnia 2006 r., znak: OŚ.SŁ.6223-54/06,
  2. szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie rurociągiem do ziemi na działce nr 729 obr. Lisie Pole, gm. Chojna wód popłucznych pochodzących z procesów uzdatniania wody na ujęciu wód podziemnych na działce nr 214/2 w miejscowości Lisie Pole, udzielonego w pkt II ppkt 1 decyzji Starosty Gryfińskiego z dnia 02 listopada 2016 r., znak: OŚ.6341.78.2016.MI,
 2. udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:
  1. usługi wodne obejmujące pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się z dwóch studni głębinowych nr 1 i nr 2, zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 214/2 obręb geodezyjny Lisie Pole, gmina Chojna,
  2. usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków popłucznych pochodzących ze stacji uzdatniania wody w Lisim Polu, gmina Chojna, do urządzenia wodnego - rowu (działka o numerze ewidencyjnym 729 obręb geodezyjny Lisie Pole, gmina Chojna).

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Szczecinie przy ul. Mieszka I 33, po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 033 577 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

 1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW WP
 2. BIP Urzędu Gminy Chojna
 3. BIP Starostwa Powiatowego w Gryfinie
 4. ZUZ aa.

data opublikowania: 2023-11-10 08:13:00
data ostatniej aktualizacji: 2023-11-10 08:13:00

Strona odwiedzona 151 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.