Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Archiwum - zarządzanie kryzysowe

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2022 r.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm. z 2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 1038, poz. 1243, poz. 1535, z 2022 r. poz. 857, poz. 1079) Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 14.06.2022 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 28.04.2022 r. na wspierane realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2022 r. i postanowił zlecić w/w zadanie dla:

 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" Koło nr 1 w Gryfinie,
  ul. Armii Krajowej 82, 74-100 Gryfino
  Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2022 wynosi: 59.993,00 zł,
 • Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie,
  Goszków 12a, 74-5050 Mieszkowice
  Kwota dotacji pochodząca z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznana ww. Stowarzyszeniu na wsparcie realizacji zadania w roku 2022 wynosi: 24.100,00 zł,

Zarząd Powiatu w dniu 14.06.2022 r. podjął Uchwałę Nr 659/2022 w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym w 2022 r., która stanowi podstawę do zawarcia umowy z w/w stowarzyszeniami.

Do otwartego konkursu ofert przystąpiły trzy stowarzyszenia, wszystkie oferty spełniały wymogi formalne i zgodnie z przyjętymi kryteriami zostały ocenione merytorycznie uzyskując:

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Goszkowie 187 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 46,75 pkt
 2. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Most" Koło nr 1 w Gryfinie - 224 punkty, na 240 możliwych do uzyskania, co przy 4 osobach oceniających stanowi średnią ocenę 56,00 pkt

data opublikowania: 2022-06-21 09:34:27
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:34:27

Strona odwiedzona 483 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Bożena Stawiarska
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.