Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych dla działki nr 66/1 obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój - KW SZ1Y/00013392/4

Gryfino, dnia 20 kwietnia 2021 r.

GP.6620d.13.2021.JL

ZAWIADOMIENIE
o czynnościach przeprowadzenia utrwalenia na gruncie wznowionych punktów granicznych

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2020. 2052 t.j.), § 38 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2019. 393 t.j.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.624.2021

ZAWIADAMIAM,

że w dniu 28 maja 2021 r. zostanie przeprowadzone utrwalenie na gruncie wznowionych punktów granicznych dla działki nr 66/1 obręb Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój - KW SZ1Y/00013392/4

Z opisaną nieruchomością sąsiaduje działka nr 70/2 położona w obrębie Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój - KW SZ1Y/00004119/1, której właściciele, użytkownicy wieczyści lub władający na zasadach samoistnego posiadania nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania.

Spotkanie zainteresowanych odbędzie się w dniu 28 maja 2021 r. o godzinie 9:00 na działce nr 66/1 w obrębie Rosnowo, gmina Trzcińsko-Zdrój

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

data opublikowania: 2021-04-30 14:18:09
data ostatniej aktualizacji: 2021-04-30 14:18:09

Strona odwiedzona 208 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Joanna Lewandowska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.