Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonych w Gardnie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 oraz art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zmianami),

Starosta Gryfiński

zawiadamia o zamiarze wszczęcia na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino postępowania wywłaszczeniowego w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości oznaczonej numerami działek: 52/36 o pow. 0,0072 ha, 52/45 o pow. 0,0077 ha, 52/54 o pow. 0,0078 ha, 56/23 o pow. 0,1291 ha, 64/3 o pow. 0,475 ha, 64/10 o pow. 0,0376 ha i 70/22 o pow. 0,1409 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno, gmina Gryfino, której stan prawny jest nieuregulowany.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Gryfinie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SZ1Y/00039570/4, w której jako właściciel wpisana jest nieistniejąca Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gardnie. Postępowanie upadłościowe zostało zakończone i Spółdzielnia została wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS. Z masy upadłościowej wyłączone zostały nieruchomości stanowiące drogi dojazdowe, obejmujące m.in. ww. działki., które nie zostały rozdysponowane. Wobec powyższego przedmiotową nieruchomość należy traktować jako nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym.

Osoby lub podmioty, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości winny zgłaszać się do Starostwa Powiatowego w Gryfinie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, ul. Sprzymierzonych 4, 74-100 Gryfino, pok. 32, tel. 91 416 22 15 wew. 132, w terminie 2 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli w wyznaczonym terminie nie zgłoszą się osoby lub podmioty, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do opisanej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe.

data opublikowania: 2021-07-21 08:02:11
data ostatniej aktualizacji: 2021-07-21 08:02:11

Strona odwiedzona 57 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Ewelina Pawlukiewicz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.