Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych działki numer 876, położonej w obrębie Banie 3

Na podstawie art. 39 ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021. 1990 t.j.), § 32 ust. 1 i ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2021. 1390 t.j.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej oznaczonej numerem ID 6640.846.2022 zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz.14:00 zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych dla działki nr 876, obręb Banie 3, gmina Banie.

Opisywana działka nr 876, obręb Banie 3, gmina Banie jest działką, której Podmioty nie są znane lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby.

Spotkanie zainteresowanych w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godz. 14:00- miejsce spotkania działka nr 876 obręb Banie 3, gmina Banie.

POUCZENIE

Strony proszone są o przybycie w oznaczonym terminie z dokumentami umożliwiającymi ustalenie tożsamości.

W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.

W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólnoty ustawowej uczestnikami postępowania są wszystkie strony.

Udział w czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych leży w interesie stron. Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.

data opublikowania: 2022-06-28 11:51:53
data ostatniej aktualizacji: 2022-06-28 11:51:53

Strona odwiedzona 108 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Anna Ulas
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.