Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Komunikaty

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa stanowiący lokal mieszkalny nr 47/3 posadowiony na działce nr 443, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy.

Starosta Gryfiński zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW nr SZ1Y/00074377/8
Lokal mieszkalny nr 47/3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, usytuowany w budynku posadowionym na nieruchomości oznaczonej nr działki 443, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie ewidencyjnym Ognica, gmina Widuchowa.

Powierzchnia nieruchomości

Lokal o pow. 66,44m2, działka nr 443 o powierzchni 0,0565ha w udziale 364/1000.

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny nr 3 położony jest na poddaszu budynku mieszkalnego, na które prowadza bardzo strome, jednobiegowe schody. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 66,44 m2 i obejmuje: kuchnię z jadalnią o pow. 20,65 m2,z której dostępne są: pokój nr 1 o pow. 10,48 m2, łazienka z WC o pow. 4,49 m2 oraz pokój nr 2 o pow. 18,39 m2, z którego jest wejście do dwóch garderób o pow. 4,46 m2 i 7,97 m2. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągową, elektryczną i kanalizacyjną. Ogrzewany jest piecem na paliwo stałe ulokowanym w pomieszczeniu gospodarczym na poddaszu budynku mieszkalnego, poprzez wodny system grzejnikowy. Ciepła woda użytkowa – z pieca na paliwo stałe. Ogólny stan techniczny lokalu ocenia się jako podstawowy (do remontu), standard wykończenia wnętrz – podstawowy. Układ funkcjonalny – mocno wadliwy. Do lokalu przynależy strych o pow. 26,22 m2, pom. gospodarcze o pow. 7,77 m2 – ulokowane w budynku mieszkalnym oraz pom. gospodarcze o pow. 3,73 m2 – zlokalizowane w budynku gospodarczym o numerze identyfikacyjnym 89. Stan techniczny zabudowań gospodarczych – podstawowy.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren, na którym położona jest działka nie ma opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W uchwalonym uchwałą nr XXVI/223/2013 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30.12.2013r. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Widuchowa przedmiotowa nieruchomość położona jest w strefie funkcjonalno – przestrzennej oznaczonej symbolem MNR – strefa zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem usług.

Termin zagospodarowania nieruchomości

 

Cena nieruchomości

4.550,00zł - z uwzględnioną 95 % bonifikatą

VAT

Zwolniony - art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

 

Terminy wnoszenia opłat

 

Zasady aktualizacji opłat

 

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

6 tygodni, licząc od daty wywieszenia wykazu tj. do dnia 08.11.2022r.

Uwaga: wszelkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości (w szczególności: notarialne, sądowe, geodezyjne, w tym wskazanie, wznowienie granic) oraz usunięciem z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi nabywca.

Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od 27.09.2022r. do 18.10.2022 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 34 lub pod nr tel. 91 416 22 15 wew. 150.

  Miejsce publikacji:
 1. bip.powiat.gryfino.pl,
 2. tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 3. strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego.

Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 253/2022 z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Skarbu Państwa.

data opublikowania: 2022-09-27 10:22:32
data ostatniej aktualizacji: 2022-09-27 10:22:32

Strona odwiedzona 314 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Tadeusz Gębarowski
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.