Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
Treść główna

Ogłoszenia

Komunikaty

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia w m. Białęgi

Szczecin, dnia 17 listopada 2022 r.

Nasz znak:
SZ.ZUZ.4.4210.391.2021.KW

OBWIESZCZENIE

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000), art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
zawiadamia o wszczęciu postępowania

na wniosek Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Gryfińskiego z dnia 15 października 2013 r., znak: OŚ.6341.51.2013.BG na pobór wody podziemnej z ujęcia w m. Białęgi, w zakresie zmiany ilości pobieranej wody tj. zmiany pkt 2 ww. decyzji.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny nieruchomości, Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy Prawo wodne oraz art 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuje zainteresowane strony tj. właścicieli/współwłaścieli działek o nr 16/1, 16/2, 25/2, 28/1, 28/4, 29/1, 30 obręb Białęgi, gmina Chojna, iż stanowią strony przedmiotowego postępowania.

Jednocześnie, na podstawie art. 10 § 1 i 79a § 1 ww. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Po upływie ww. terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ w toku postępowania

Z aktami sprawy strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 19, po wcześniejszym ustaleniu z organem terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 032 095 lub 100 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP i Tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

Otrzymują;

 1. Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. ul. I Brygady legionów 8-10, 72-100 Goleniów
 2. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW Wody Polskie
 3. BIP Starostwo Powiatowe w Gryfinie
 4. Tablica ogłoszeń Urząd Miejski w Chojnie
 5. Tablica ogłoszeń Sołectwa Białęgi przez Urząd Miejski w Chojnie
 6. ZUZ aa

data opublikowania: 2022-11-22 10:35:17
data ostatniej aktualizacji: 2022-11-22 10:35:17

Strona odwiedzona 21 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.