Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Ogłoszenia

Komunikaty

Informacja o wydaniu decyzji przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Szczecinie dotyczącej pozwoleń wodnoprawnych - działki nr 202/2, 202/5, 202/7, 202/8, obręb Bielin, gmina Moryń

Szczecin, dnia 13 stycznia 2023 r.

SZ.ZUZ.4.4210.226.2022.TS

OBWIESZCZENIE
w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji

zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.)

Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie
podaje do publicznej wiadomości

informację o wydaniu decyzji z dnia 12 stycznia 2023 r., znak: SZ.ZUZ.4.4210.226.2022.TS, dotyczącej wydania, na rzecz Gminy Moryń, pozwoleń wodnoprawnych na:

 1. wykonanie urządzenia wodnego - wylotu z drenażem z biologicznej oczyszczalni ścieków (działka nr 202/2 obręb 0011 Bielin, gmina Moryń)
 2. usługę wodną obejmującą wprowadzenie ścieków bytowych pochodzących z budynków mieszkalnych zlokalizowanych we wsi Macierz (na działkach nr 202/5, 202/7, 202/8 obręb 0011 Bielin), do ziemi za pomocą wylotu z drenażem (działka nr 202/2 obręb Bielin, gmina Moryń).

Z decyzją strony postępowania, tj. współwłaściciele działki nr 202/2 obręb 0011 Bielin, mogą się zapoznać w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w szczecinie przy ul. Mieszka I 31, po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwości przeglądania akt i sposobu ich udostępniania pod numerem telefonu 532 032 925 lub e-mail: zz-szczecin@wody.gov.pl.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie umieszcza się na BIP na okres 14 dni.

 1. Tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni w Szczecinie + BIP PGW Wody Polskie
 2. BIP Urząd Miejski w Moryniu
 3. BIP Starostwo Powiatowe w Gryfinie
 4. ZUZ aa.

data opublikowania: 2023-01-23 09:57:06
data ostatniej aktualizacji: 2023-01-23 09:57:06

Strona odwiedzona 219 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Marta Gawrońska
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.