Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

UWAGA

 1. Czasowe zamknięcie Filii Wydziału Komunikacji w Chojnie
  Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 09:59:44

Praca Rady i Zarządu

Porządki obrad

VI Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
17.11.2018 - 30.04.2024

XLVIII sesja Rady Powiatu

2023-05-30, godz.14:00

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
  2. powołanie protokolantów sesji,
  3. przedstawienie porządku obrad,
  4. przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Powiatu w Gryfinie.
 2. Informacja z działalności bieżącej szpitala powiatowego prowadzonego przez Spółkę z o.o. Szpital Powiatowy w Gryfinie.
 3. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku" (druk nr 1 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 4. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia dotacji z przeznaczeniem na realizowane w 2023 roku prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu gryfińskiego (druk nr 2 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 5. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie udzielenia Gminie Cedynia pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. "Polsko-Niemiecka Spartakiada Sportowa" (druk nr 3 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 6. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Piaseczno, gmina Banie (druk nr 4 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 7. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Gryfińskiego, położonej w obrębie Daleszewo, gmina Gryfino (druk nr 5 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 8. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Sp. z o.o. z siedzibą w Gryfinie (druk nr 6 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 9. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2023 rok (druk nr 7 PDF);
  • stanowiska komisji,
  • dyskusja,
  • podjęcie uchwały.
 10. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 8 PDF).
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Rady
Roman Michalski


Do pobrania:

Zbiorcze zestawienie imiennych głosowań Radnych Rady Powiatu w Gryfinie nad projektami uchwał wersja PDF


Stanowiska komisji na XLVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie

Stanowiska komisji na XLVIII sesję Rady Powiatu w Gryfinie
druk nr Komisja
Budżetu
i Gospodarki
Komisja
do spraw
Edukacji,
Sportu
i Organizacji
Pozarządowych
Komisja
Rewizyjna
Komisja Spraw
Społecznych
i Zdrowia
1/XLVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
2/XLVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
3/XLVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie większością głosów
4/XLVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
5/XLVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie
6/XLVIII większością głosów jednogłośnie większością głosów większością głosów
7/XLVIII jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie jednogłośnie

data opublikowania: 2023-05-22 13:44:36
data ostatniej aktualizacji: 2023-05-31 12:12:45

Strona odwiedzona 490 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Magdalena Romankiewicz
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.