Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 107/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-12-30

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005 oraz zmian w planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004

Na podstawie Uchwały Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 - zarządzam, co następuje:

§ 1

W planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2005r. wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 12.453,92 zł, z tego:
  1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 5.000,00 zł,
   • § 4430 - Różne opłaty i składki - 43,92 zł,
  2. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   • § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 375,00 zł,
  3. w dziale 750 - Administracja publiczna,
   1. rozdziale 75019 - Rady powiatów
    • § 4430 - Różne opłaty i składki - 303,00 zł
   2. rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
    • § 3020 - Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 280,00 zł
    • § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.792,00 zł
  4. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.
   • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.100,00 zł
  5. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność
   • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 2.400,00 zł
  6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
   • § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 160,00 zł
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 12.453,92 zł, z tego:
  1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4270 - Zakup usług remontowych - 5.000,00 zł
   • § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 43,92 zł
  2. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   • § 4440 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 375,00 zł
  3. w dziale 750 - Administracja publiczna,
   1. rozdziale 75019 - Rady powiatów
    • § 4410 - Podróże służbowe krajowe - 303,00 zł
   2. rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe
    • § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.792,00 zł
    • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 280,00 zł
  4. w dziale 757 - Obsługa długu publicznego, rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.sam.teryt.
   • § 8070 - Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów - 2.100,00 zł
  5. w dziale 801 - Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność
   • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 2.400,00 zł
  6. w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
   • § 3240 - Stypendia dla uczniów - 160,00 zł
 3. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.718,99 zł, z tego:
  1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4270 - Zakup usług remontowych - 718,99 zł
  2. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 4.000,00 zł
 4. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 4.718,99 zł, z tego:
  1. w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
   • § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 235,05 zł
   • § 4260 - Zakup energii - 97,66 zł
   • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 327,20 zł
   • § 4530 - Podatek od towarów i usług (VAT) - 19,18 zł
   • § 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 39,90 zł
  2. w dziale 710 - Działalność usługowa, rozdziale 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
   • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 4.000,00 zł
§ 2

W planie finansowym wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2004 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.416 zł, z tego:
  1. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne
   • § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.416 zł
    (współfinansowanie - udział własny)
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 3.416 zł, z tego:
  1. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, rozdziale 85111 - Szpitale ogólne
   • § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3.416 zł
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2006-02-14 13:57:53
data ostatniej aktualizacji: 2006-02-14 13:57:53

Strona odwiedzona 2139 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Sylwia Skrzyniarz
Informacja wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.