Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 24B/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-03-31

w sprawie zmian w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.

Na podstawie Uchwały Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w palnie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§ 1
 1. Zwiększyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 111.719 zł, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.103 zł, w tym:
   • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł,
   • § 4480 - Podatek od nieruchomości - 603 zł,
  • dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 108.116 zł, z tego:
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.000 zł, w tym;
    • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 5.000 zł,
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 103.116 zł, z tego:
    • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 6.000 zł,
    • § 4171 - Wynagrodzenia bezosobowe - 36.758 zł,
    • § 4172 - Wynagrodzenia bezosobowe - 4.800 zł,
    • § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia - 36.742 zł,
    • § 4300 - Zakup usług pozostałych - 18.816 zł,
  • dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne o kwotę 1.500 zł, w tym:
   • § 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe - 1.500 zł,
 2. Zmniejszyć plan wydatków z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 111.719 zł, z tego:
  • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.103 zł, w tym:
   • § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł,
   • § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenie - 603 zł,
  • dział 750 - Administracja publiczna o kwotę 108.116 zł, z tego:
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe o kwotę 5.000 zł, w tym;
    • § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 5.000 zł,
   • rozdział 75095 - Pozostała działalność o kwotę 103.116 zł, z tego:
    • § 3030 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 4.200 zł,
    • § 3031 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 36.596 zł,
    • § 3032 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 3.328 zł,
    • § 4211 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1.910 zł,
    • § 4212 - Zakup materiałów i wyposażenia - 13.542 zł,
    • § 4301 - Zakup usług pozostałych - 15.197 zł, - § 4302 - Zakup usług pozostałych - 27.718 zł,
    • § 4411 - Podróże służbowe krajowe - 625 zł,
  • dział 801 - Oświata i wychowanie, rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne o kwotę 1.500 zł, w tym:
   • § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 1.500 zł.
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie dokonuje się na wniosek dysponentów:

 • Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 • Naczelnika Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich,
 • Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej

w celu wyodrębnienia wynagrodzeń bezosobowych oraz zabezpieczeniu środków na promocję powiatu.

data opublikowania: 2005-06-27 12:29:16
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-27 12:29:16

Strona odwiedzona 2163 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.