Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 10/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-01-25

w sprawie ustalenia procedury rozbudowywania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym w Gryfinie

Na podstawie §13 ust. 7 stosownie do §14 i §15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów powiatu (Dz.U. z 1998 r. Nr 160 poz. 1074 zm: Dz.U. z 1999 r. Nr 102 poz. 1187, z 2001 r. Nr 116 poz. 1243) zarządzam stosowanie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie następującej procedury przy rozbudowie jednolitego rzeczowego wykazu akt, zwanego dalej "wykazem akt":

§1

Naczelnicy /Kierownicy Wydziałów/Biur, w przypadkach nałożenia na wydział nowych zadań lub stwierdzenia, iż w obowiązującym wykazie brak jest symboli i haseł klasyfikacyjnych umożliwiających rejestrację i znakowanie spraw występują do Sekretarza Powiatu z wnioskami o rozbudowę wykazu akt (przekształcenie lub dodanie nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych).

§2

Wnioski, o których mowa w §1 powinny być kierowane za pośrednictwem Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich i zawierać propozycje symboli i haseł klasyfikacyjnych oraz kategorie archiwalne.

§3
  Wydział Organizacji i Spraw Obywatelskich:
 1. analizuje zasadność zgłoszonej propozycji,
 2. przygotowuje projekt zarządzenia Starosty Gryfińskiego w sprawie rozbudowy wykazu akt i uzgadnia jego treść z pracownikiem Archiwum Zakładowego, a w przypadkach przekształcenia lub dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych pierwszego i drugiego rzędu-także z Archiwum Państwowym w Szczecinie,
 3. przekazuje zarządzenie Starosty Gryfińskiego wnioskodawcy oraz pozostałym Wydziałom/Biurom Urzędu.
§4

Naczelnicy/Kierownicy Wydziałów/Biur umieszczają nowe symbole i hasła klasyfikacyjne w wyciągach z wykazu akt sporządzanych dla swych potrzeb na podstawie §14 ww. rozporządzenia.

§6

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La TorreUZASADNIENIE

Ustalenie procedury rozbudowywania jednolitego rzeczowego wykazu akt w Starostwie Powiatowym w Gryfinie i wprowadzenie jej aktem wewnętrznie obowiązującym pozwoli na ujednolicenie postępowania w ww. przedmiocie.

data opublikowania: 2005-06-29 09:43:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 09:43:43

Strona odwiedzona 2338 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.