Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 8/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-01-21

w sprawie ustalenia dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr 499/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 - zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się dysponentów środków budżetowych określonych w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie na rok 2005 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
 1. Zobowiązuje się wszystkich dysponentów do legalnego, celowego, gospodarnego i rzetelnego dysponowania środkami budżetowymi.
 2. Zaciąganie zobowiązań z pominięciem procedur ustalonych Zarządzeniem Nr 21/2003 Starosty Gryfińskiego z dnia 12 stycznia 2003r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, skutkuje naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 3. Zobowiązuje się wszystkich dysponentów do kwartalnej analizy zaangażowania wydatków, w przypadku odstępstw dysponenci zobowiązani są do złożenia pisemnych wyjaśnień Staroście Gryfińskiemu w terminie do 20 -go dnia po zakończeniu kwartału.
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.


Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre


Załączniki do zarządzenia:

data opublikowania: 2005-06-29 13:21:47
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-29 13:21:47

Strona odwiedzona 2142 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.