Strona główna biuletynu
Formularz wyszukiwania

Starostwo Powiatowe

Zarządzenia Starosty Gryfińskiego

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

Zarządzenie Nr 41/2005
Starosty Gryfińskiego
z dnia 2005-07-04

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia w obiektach Starostwa Powiatowego w Gryfinie

Na podstawie § 4 ust. 2 pkt 5 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Gryfinie w związku ze zmianami w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz.136 i Nr 39, poz.462, z 2001 r. Nr 22, poz.247, Nr 27, poz.298, Nr 56, poz.580, Nr 123, poz.1353, Nr 154, poz.1800 i Nr 110, poz.1189, z 2002 r. Nr 74, poz.676, Nr 89, poz.804 i Nr 153, poz.1271, z 2003 r. Nr 17, poz.155 oraz z 2004 r. Nr 29, poz.257) wprowadzonymi ustawą z dnia 15 kwietnia 2005 roku o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz.727) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Czyni się niżej wymienione osoby odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa osób i zabezpieczenia mienia w następujących obiektach:

 1. w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4 - p. Marcin Wegner;
 2. w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D - p. Roman Bancewicz;
 3. w Gryfinie przy ul. Szczecińskiej 21 - p. Waldemar Mejna;
 4. w Chojnie przy ul. Dworcowej 1 - p. Zbigniew Andreatto.
§ 2.

Nadzór nad realizacją postanowień zawartych w zarządzeniu sprawuje Inspektor Zarządca Nieruchomości w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3.

Traci moc Zarządzenie Nr 10/2002 Starosty Gryfińskiego z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie zapewnienia ochrony osób i mienia w obiektach Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Gryfiński
mgr Ewa De La Torre

data opublikowania: 2005-08-02 09:27:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-02 09:27:54

Strona odwiedzona 2267 razy
Osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowanie informacji: Izabela Jaworska-Florek
Informacja wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

 • e-Doręczenia
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Rezerwacja kolejki poprzez system internetowy w Wydziale Komunikacji i Transportu
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Inne bezpłatne poradnictwo
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
 • e-budownictwo Wypełnij wniosek online
 • Nie masz szybkiego internetu? Zgo zapotrzebowanie na internet.gov.pl
Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.